Informasjon august/september 2016

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 26. august, 16. september og 7. oktober.

Blikk

Blikkarbeidene på de røde blokkene starter i uke 39.

Sykler

Det er observert mange sykler i flere oppganger. Gangen skal ikke brukes til oppbevaring. Kun barnevogner i bruk skal oppbevares i oppgangen.
Sykler som står i sykkelboder skal merkes med navn, 1. november blir sykler som ikke er merket fjernet.

Renovasjon

Sameiet er pålagt å sortere matavfall innen november 2017. I forbindelse med dette er sameiet i dialog med kommunen ifbm ny renoasjonsordning.

Informasjon juni/juli 2016

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 3. juni, 24. juni, 15. juli og 5. august.

Blomsterbed/gressplener

Styret oppfordrer beboere som har opparbeidet private blomsterbed på bakkeplan om å holde disse ved like. Oppfordrer ellers beboere om å holde orden på Sameiets fellesområde og rydde opp etter seg.

Søppel

Styret oppfordrer beboere til å knyte igjen søppelposene før de kastes i søppelcontainerne. Styret oppfordrer beboer til å kaste søppel i containerne og ikke inne i skuret, dette blant annet for å forebygge skadedyr.

Blikk røde blokker

Follo Tak kommer over sommeren og bytter blikket på de røde blokkene.

STYRET ØNSKER ALLE BEBOERE EN RIKTIG GOD SOMMER!

Informasjon mai 2016

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 13. mai og 3. juni.

Oppganger

Oppganger skal ikke brukes til oppbevaring av sykler. Det er kun barnevogner som kan oppbevares i oppgangene.

Dugnaden

Styret takker alle beboere for bra oppmøte og innsats på årets dugad.

Brannvern

Styret oppfordrer beboere til å undersøke om leilighetens brannvarslere fungerer og at brannslukker/brannslange er i stand.

Informasjon april 2016

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 22. april og 13. mai.

Dugnad

Årets dugnad blir 26. april for Gullberget og 27. april for Gullhaugveien. Styret oppfordrer beboere til å holde av aktuell dato og stille opp på årets dugnad. Dugnaden starter kl 17.00, og det vil være grilling fra kl 19.30. Dugnaden fortsetter etter grillingen, helt til vi er ferdige.

Arbeidsoppgaver på dugnaden er;
– I blokkene skal oppgangene rengjøres (støvsuge/vaske vinduer, vegger og tak).
– Tømme sykkelboder og gjøre rent, beboerne er selv ansvarlig for å sette inn egne gjenstander.
– Rake grus og løv fra plenene og sameiets blomsterbed, viktig å fjerne stein fra områder som skal klippes. Grus kan rakes/feies ut på gangveiene i strimler, det er bestilt feiing etter dugnadene. Annet hageavfall puttes i container (Gullhaugveien 123/Gullberget 46).
– Rydde søppel og annet rask fra sameiets område.
– Tømme sandkassene for sand. Vaktmester fyller på med ny sand etter dugnaden.

Hageredskaper finnes i Gullhaugveien 123, vennligst vær flinke med å rydde tilbake redskapene etter endt dugnad.

Husk å gi beskjed til din tillitsvalgt at du deltar på dugnaden. Beboere som ikke deltar vil bli belastet med et gebyr pålydende kr. 500 (Husordensregler punkt 11)

Garasjespyling/rydding

Beboere som er tilgjengelig på dagtid og kan være med vaktmester å spyle garasjene bes om å ta kontakt med vaktmester. Dette arbeidet likestilles med oppmøte på dugnaden.

Beboere må rydde garasjeplassen sin før garasjespylingen. Vaktmester vil henge opp skriv når dato for garasjespyling er bestemt.

Opprydding etter oppussing

Styret oppfordrer beboere som har pusset opp og hatt materialer/kastet avfall fra terrassene ned på plenene, om å ta en ekstra opprydning på plenen for å få bort oppussingsrestene.

Informasjon mars 2016

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 11. mars og 1. april.

Årsmøtet 2016

Årsmøtet avholdes 15. mars kl. 18.30 i Forsamlingssalen på Gullhaug skole.

Tillittsvalgte 2016

Styret ber tillittsvalgte som ikke lenger ønsker å ha vervet, om å finne en erstatter. Er du usikker på om du er tillittsvalgt, se hjemmesiden. Tillittsvalgte har en liten overordnet oppgave ifbm dugnaden. Ved bytte av tillittsvalgt, send ny kontaktinformasjon til styret@gullhaugboligsameie.no.

Søppel

Styret minner beboere om at det KUN er RESTAVFALL som skal kastes i søppelcontainerne. Alt annet avfall må kastes på returpunkter eller Isi (åpent kl 07-21 mandag til torsdag, kl 07-16 fredag, kl 08-16 lørdag). Se kommunens hjemmesider for mer informasjon.

Oppganger

Styret oppfordrer beboere til å holde vinduene i oppgangene lukket for å unngå varmetap og redusere strømkostnadene til sameiet.

Informasjon februar 2016

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 19. februar og 11. mars.

Årsmøtet 2016

På årsmøtet 2016, som avholdes 15. mars, skal det velges; styreleder (2 år), 2 stk styremedlemmer (2 år), 4 stk varamedlemmer (1 år) og 3 stk valgkomité (1 år). Interesserte kan sende mail til valgkomitéen (innen 15. februar) på m-woh@online.no, med kopi til styret@gullhaugboligsameie.no.

Tillittsvalgte 2016

Styret ber tillittsvalgte som ikke lenger ønsker å ha vervet, om å finne en erstatter. Er du usikker på om du er tillittsvalgt, se hjemmesiden. Tillittsvalgte har en liten overordnet oppgave ifbm dugnaden. Ved bytte av tillittsvalgt, send ny kontaktinformasjon til styret@gullhaugboligsameie.no.

Garasjerydding

Beboere må rydde garasjeplassene sine for alt annet enn utstyr til bilen (innen 1. mars), som et sett dekk, skiboks og takstativ. Vaktmester rydder i garasjen ila våren og beboere som har utstyr som han kaster på ISI blir ilagt et gebyr på 750 kroner.

Juletrær

Beboere som fremdeles har juletrær må sette disse utenfor hovedinngangen innen 15. februar, etter dette er beboere selv ansvarlig for å kaste juletreet på ISI.

Canal Digital

Canal Digital har oppgradert bredbåndshastigheten til 100 Mbps uten ekstra kostnad på bakgrunn av konflikten mellom Telenor og Discovery Networks. Canal Digital refunderer også kostnaden for DPlay i februar, både for eksisterende og nye kunder av streemingtjenesten. For ytterligere informasjon og refusjonsskjema for DPlay, se internettsidene til Canal Digital.

Hundehold

Minner beboere om at det er båndtvang på Sameiets område hele året. Oppfordrer hundeeiere til å plukke opp etter hundens dobesøk.

Informasjon januar 2016

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 29. januar og 19. februar.

Årsmøtet 2016

På årsmøtet 2016, som avholdes 16. mars, skal det velges; styreleder (2 år), 2 stk styremedlemmer (2 år), 4 stk varamedlemmer (1 år) og 3 stk valgkomité (1 år). Interesserte kan sende mail til valgkomitéen (innen 15. februar) på m-woh@online.no, med kopi til styret@gullhaugboligsameie.no.

Garasjen

Styret oppfordrer beboere til å holde garasjeplassen sin ryddig, se hjemmesiden for informasjon om hva som kan være på garasjeplassene.

Juletrær

Juletrær settes utenfor blokkene/småhusene ved hoveddøren, vaktmester samler dem inn fortløpende.

Snømåking

Ved snøfall i år, vil det ikke bli måkt utenfor oppgangene eller hver passasje, dette må beboere selv gjennomføre. Styret oppfordrer derfor beboere i blokkene/husene til å sette opp en rulleringsordning for snømåking gjennom vinteren. Det vil som tidligere bli måkt av vaktmester på gangveiene.

Informasjon desember 2015

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 11. desember og 8. januar. Jule-/gavepapir regnes som RESTAVFALL.

Juletrær

Juletrær settes utenfor blokkene/småhusene, vaktmester samler dem inn fortløpende.

Røykvarslere

Styret oppfordrer alle beboere til å skifte batteri i røykvarslerne nå før julehøytiden setter inn og tiden for levende lys.

Årsmøtet 2016

På årsmøtet 2016 skal det velges; styreleder (2 år), 2 stk styremedlemmer (2 år), 4 stk varamedlemmer (1 år) og 3 stk valgkomité (1 år). Interesserte kan sende mail til valgkomitéen på m-woh@online.no, med kopi til styret@gullhaugboligsameie.no.

Snømåking

Ved snøfall i år, vil det ikke bli måkt utenfor oppgangene eller hver passasje, dette må beboere selv gjennomføre. Styret oppfordrer derfor beboere i blokkene/husene til å sette opp en rulleringsordning for snømåking gjennom vinteren. Det vil som tidligere bli måkt av vaktmester på gangveiene.

Søppel

Styret minner beboere om at det KUN er RESTAVFALL som skal kastes i søppelcontainerne. Alt annet avfall må kastes på returpunkter eller Isi (åpent kl 07-21 mandag til torsdag, kl 07-16 fredag, kl 08-16 lørdag). Se kommunens hjemmesider for mer informasjon.

Informasjon november 2015

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 20. november og 11. desember.

Årsmøtet 2016

På årsmøtet 2016 skal det velges; styreleder (2 år), 2 styremedlemmer (2 år), 4 varamedlemmer (1 år) og 3 personer til valgkomité (1 år). Interesserte kan sende mail til valgkomitéen på m-woh@online.no, med kopi til styret@gullhaugboligsameie.no.

Oppganger

Styret oppfordrer beboere til å holde vinduene i oppgangene lukket gjennom vinteren for å unngå varmetap og redusere strømkostnadene til sameiet.

Snømåking

Ved snøfall i år, vil det ikke bli måkt utenfor oppgangene eller hver passasje, dette må beboere selv gjennomføre. Styret oppfordrer derfor beboere i blokkene/husene til å sette opp en rulleringsordning for snømåking gjennom vinteren. Det vil som tidligere bli måkt av vaktmester på gangveiene.

Nysådd plen

Styret oppfordrer beboere til å IKKE gå/sykle på steder hvor det er sådd nytt gress, foreldre oppfordres til å snakke med barna om å gå/sykle utenom disse områdene. Minner også om at det er forbudt å kjøre på plenene på sameiets område.

Informasjon september/oktober 2015

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 9., 30. oktober og 20. november.

Søppel

Styret minner beboere om at det KUN er RESTAVFALL som skal kastes i søppelcontainerne. Alt annet avfall må kastes på returpunkter eller Isi (åpent kl 07-21 mandag til torsdag, kl 07-16 fredag, kl 08-16 lørdag). Se kommunens hjemmesider for mer informasjon.

Garasjene

Beboere må holde garasjeplassen sin ryddig for alt annet enn utstyr til bilen, som dekk, skiboks og takstativ, dette pga brannsikkerhet.

Styret har observert at mange beboere har vært flinke til å rydde sine garasjeplasser, tusen takk!

Porttelefoner

DataCall kommer i uke 43 og monterer de siste porttelefonene til beboere som ikke var hjemme sist. DataCall legger selv skriv i postkassene der det er aktuelt. Beboere som ikke får montert porttelefonen nå, må bekoste montasjen selv (ca 2500 kroner). Den gamle porttelefonen vil bli frakoblet.

Fiber

Trekking av fiberkabel til og i leilighetene er i full gang. Beboere må slippe montørene fra Canal Digital/Telekompetanse inn i leiligheten. Canal Digital gir selv ut informasjon om når dette skal foregå.

Støy

Styret oppfordrer beboere til å følge Husordensreglene ifht støy og tider for ro.

Snømåking

Ved snøfall i år, vil det ikke bli måkt utenfor oppgangene eller hver passasje, dette må beboere selv gjennomføre. Styret oppfordrer derfor beboere i blokkene/husene til å sette opp en rulleringsordning for snømåking gjennom vinteren. Det vil som tidligere bli måkt av vaktmester på gangveiene.

Informasjon august 2015

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 7., 28. august og 18. september.

Callinganlegg

Callinganlegget vil bli skiftet ut i samtlige blokker pga ingen tilgang på reservedeler. Ved de siste reparasjonene har vi fått tak i brukte reservedeler, men nå er dette lageret tomt.

DataCall som skal levere det nye callingalegget trenger tilgang til samtlige blokkleiligheter, de varsler selv hver oppgang uken før montering. Beboere som ikke gjør leiligheten tilgjengelig på oppgitt dato må selv bekoste montering av porttelefonen (det gis to muligheter for å gjøre leiligheten tilgjengelig). Enheten kan ikke monteres av beboer pga garantien.

Parkering

Oppfordrer beboere til å sjekke hjemmesiden med tanke på sameiets parkeringsbestemmelser. Det skal ikke parkeres på plenene.

Garasjene

Beboere må rydde garasjeplassene sine for alt annet enn utstyr til bilen (innen 1. oktober), som dekk, skiboks og takstativ. Vaktmester rydder i garasjen ila høsten og beboere som har utstyr som han kaster på Isi blir ilagt et gebyr på 750 kroner.

Asfalt

Oljesøl ødelegger asfalten. Styret ønsker at beboere rengjør asfalten på sin garasjeplass om slikt søl skulle forekomme.

Vannrenner og nedløp

Vannrenner og nedløp (inne i boden) må renses for blader og annet som hindrer vannet å renne fritt. Minner igjen om at løvfanger kan skaffes ved å kontakte vaktmester.

Beplantning i blomstertrau

Beplantning i bedene må beskjæres slik at de ikke er til sjenanse. Busker og trær skal ikke vokse opp til naboen eller henger over kanten på bedet.

Informasjon juni/juli 2015

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 5., 26. juni, 17. juli, 7. og 28. august. Vennligst sett ut sekkene nærmest mulig hentedato, evt. få en nabo til å sette ut sekken din, om det er lenge til henting.

Vaktmester

Vaktmester har ferie i perioden 6-19/7, om det skulle være noe må styret kontaktes.

Solskjermingsprodukter

Fasadeprodukter AS tilbyr beboere avslag på 45% av normal pris på utvendige produkter. Rabatt også på innvendige produkter. Kontakt: Geir Henry Enebakk, 45906830.

Uvedkommende

Styret oppfordrer beboere til å ikke slippe fremmede inn i oppgangene, spesielt i disse ferietider hvor folk er bortreist. Beboere oppfordres til være litt observante ifht uvedkommende som lusker rundt på sameiets område. Ved innbrudd/skader meldes dette til politiet.

Informasjon mai 2015

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 15. mai, 5. og 26. juni. Stryet oppfordrer beboere til ikke sette ut sekkene tidligere enn nødvendig, helst ikke før dagen før sekkene blir hentet.

El-biler

Beboere som har el-biler må legge strøm fra egen leilighet til egen parkeringsplass for å lade el-bilen, og ikke bruke «felles» strøm.

Canal Digital

Canal Digital begynner å grave ifbm legging av fiber 18. mai.

Informasjon april 2015

Dugnad

Årets dugnad blir 5. mai for Gullhaugveien og 6. mai for Gullberget. Styret oppfordrer beboere til å holde av aktuell dato og stille opp på årets dugnad.

Tillitsvalgte

Styret oppfordrer alle tillitsvalgte til å fortsette vervet. Er du usikker på om du er tillitsvalgt eller ikke, sjekk hjemmesiden. Om du er tillitsvalgt og ikke ønsker å fortsette, må du selv finne din etterfølger. Endringer av tillitsvalgt meldes inn til styret@gullhaugboligsameie.no, merk mailen med «Tillitsvalgt».

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 24. april og 15. mai.

Kontakt med vaktmester

Styret oppfordrer beboere til å kontakte vaktmester primært per mail (vaktmester@gullhaugboligsameie.no), spesielt etter arbeidstid. Ved hastesaker kan Styret kontaktes utenom arbeidstid på tlf 91895515 ved styreleder Per Øivind Fuhr.

Oppfordring til beboere

Vaktmester oppfordrer beboere til å gi beskjed om feil/mangler på mail så snart det oppstår, eksempelvis ulyder i vannrør eller unormal temperatur på vannet.

Søppel

Styret oppfordrer beboere til å påse at søppel blir forsvarlig kastet i containere. Ikke la barn som ikke rekker opp til containerne gå ut med søpla alene. Avfall som ligger strødd i søppelskurene tiltrekker seg fugler og andre skadedyr.

Informasjon mars 2015

Årsmøtet

Styret minner om årets årsmøte som avholdes 12. mars på Gullhaug Flerbrukshus (underetasjen på Gullhaug barnehage) kl 19:00.

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 13., 27. mars og 24. april.

Søppel

Styret oppfordrer beboere til å kaste husholdningssøppelet sitt i containerne, og ikke sette posene utenfor inngangsdørene.

Rydding i garasjene

Styret oppfordrer beboere til å rydde gjenstandene sine som står i garasjene, også på egne plasser. Vi minner igjen om at det kun er dekk og skiboks/takstativ som skal stå på egen plass. Gjenstander som ikke er merket med beboers navn, gjelder gjenstander som ikke står på egen garasjeplass, vil bli kastet i forbindelse med spyling av garasjene før dugnaden til våren. Brukbare gjenstander vil bli gitt til loppemarked eller liknende.

Canal Digital

Sameiet vil i løpet av våren/sommeren bli tilkoblet fiber gjennom Canal Digital. Styret oppfordrer derfor beboere til ikke å gå til innkjøp av nye dekodere, da alle beboere allikevel vil bli tildelt nye når sameiet er tilkoblet fibernettet.

Varmtvann

Varmtvannsberedere (gjelder fellesanleggene) vil bli byttet i løpet av relativt kort tid. I forbindelse med dette vil vannet bli stengt en kort periode den dagen utskiftningen skjer, samt at det vil ta noe tid før varmvannet er tilbake (da det må varmes opp i de nye berederne). Mer informasjon om dette blir gitt når utskiftningen av berederne er mer avklart.

Informasjon februar 2015

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 20. februar, 13. og 27. mars. Bærum kommune har laget en app (Min Renovasjon) ifht renovasjon, her finnes informasjon ang hentedager o.l.

Årsmøtet

Årsmøtet avholdes 12. mars på Gullhaug Flerbrukshus kl 19.00. Beboere som har saker som skal tas opp på årsmøtet bes sende aktuelle saker til styret innen 18. februar.

Brannslukkere

Styret ber beboere kontrollere egne brannslukkere. Gi tilbakemelding til styret/vaktmester om du trenger nytt apparat, styret bestiller da inn nye apparat og får kvantumsrabatt. Hver enkelt beboer må selv bekoste sin egen brannslukker.

Skader på sameiets område

Styret ber beboere gi beskjed til vaktmester/styreleder når det oppdages skader, feil eller mangler på sameiets område. Takket være en observant beboer ble det observert at renovasjonsbilen hadde kjørt ned en bom, noe som medførte at renovasjonsselskapet tok bekostningen av å bytte til ny bom (dette hadde ellers kostet sameiet 30 000 kr).

Informasjon januar 2015

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 30. januar og 20. februar.

Garasjer

Det har ila vinteren blitt registrert tyveri av bildekk fra garasjene. Beboere oppfordres til å låse bildekk, eller plassere bildekk i egen bod, for å forhindre tyveri. Beboere kan selv montere dekkstativ i garasjen på egen plass, om dette er ønskelig.

Styret oppfordrer beboere til ikke å la bilen stå på tomgang inne i garasjene, pga dårlig ventilering i enkelte garasjer.

Juletrær

Juletrær plasseres utenfor boligene innen 15. januar, vaktmester fjerner juletrærne fortløpende.

Informasjon desember 2014

Gratis husleie i januar

På grunn av salget av utleieleiligheten blir hver sameier beskattet en liten andel av overskuddet på kr. 800 000,- (fordelt etter brøk), derfor blir det ingen husleie i januar. Dette vil medføre at hver sameier vil få mer igjen, enn det hver enkelt vil måtte betale i skatt.

Snømåking i helger og på helligdager

I vinter vil det ikke bli måkt foran dørene ved snøfall i helger og på helligdager. Styret oppfordrer beboere til å ta ansvar for fellesskapet og måke foran dørene selv, gjelder spesielt der hvor det er flere beboere som benytter samme utgang.

Avfall

Styret oppfordrer beboere til å ikke overfylle containere med søppel slik at lokket ikke blir ordentlig lukket, prøv heller å åpne lokket til de andre containerne i søppelskuret og se om det er ledig kapasitet der. Fuglene drar søpla utover området, noe som ikke ser særlig pent ut. I tillegg kan søpla som ligger slengt utover tiltrekke seg andre skadedyr.

Hentedager januar

Rød sekk fra Bærum kommune, til julegavepapiret, hentes sammen med restavfallet 2. januar. Sekken settes ved siden av container/søppelkasse innen kvelden før henting.

Papp/papir og plast blir hentet 9. og 30. januar.

Styremedlemmer og varamedlemmer til styret 2015

På årsmøtet som avholdes på våren i 2015 er det 2 styremedlemmer og 4 varamedlemmer på valg. Dersom det er noen som er interessert send mail til styret@gullhaugboligsameie.no med kontaktinformasjon, merk mailen med «Valgkomiteen», så blir mailen videresendt til valgkomiteen.

Informasjon november 2014

Ekstrahjelp/vaktmestervikar

Vaktmester trenger av og til litt ekstra hjelp, da det er enkelte arbeidsoppgaver der det er mer hensiktsmessig å være mer enn én person. Kunne du tenke deg å være vaktmesterens ekstrahjelp/vikar? Eller kjenner du noen? Ta kontakt med styret.

Det er ønskelig med én eller flere personer som kan måke snø i vinter når vaktmester ikke er tilstede (dette gjelder primært i helgene). Ved flere interesserte settes det opp en bakvaktsordning, slik at helgene i vinterhalvåret dekkes. Arbeidsoppgavene vil være: Snømåking med liten traktor, samt noe fysisk arbeid, i tillegg til strøing og salting av de små gangveiene.
Det gis en økonomisk kompensasjon ved bakvaktsordning og betaling på timesbasis ved snøbrøyting.

Oppgangene

Ikke la vinduene stå oppe i oppgangene pga varmetap.

Vedlikehold terrasser

Alle beboere må fjerne alt løv og annet avfall som ligger i vannrennen på terrassene, som kan tette avløpet. Hele rennen skal rengjøres, helt til nedløpsrøret inne i bodene. Styret minner igjen om at løvfanger kan skaffes ved å kontakt vaktmester.

Beboere oppfordres til å klippe buskene i terrassekassene slik at det ikke stikker utenfor kassen, eller vokser opp til naboen. Enkelte steder er det mye nedfall fra busker o.l. som er til sjenanse for beboere i 1. etg.

Informasjon september/oktober 2014

Høst

Nå som høsten er her og bladene begynner å falle fra trærne, oppfordrer styret beboere til å rense vannrennene på terrassene og anskaffe seg løvfangere foran avløpsrørene. Ta kontakt med vaktmester for å få løvfanger montert.

Løse gjenstander på terrasser og ellers på uteområdet må sikres eller settes bort for vinteren, slik at ikke gjenstandene farer med vinden.

Vedlikehold

Arbeidene med blikket er ferdig.

Kattebæsj

Styret oppfordrer alle beboere som har katter til å ta en runde innimellom og plukke opp kattebæsj.

Utleieleiligheten

På ekstraordinært årsmøte, som ble avholdt 10/9, ble det besluttet at utleieleiligheten skulle selges. Leiligheten ble solgt for kr. 3 500 000,-, noe styret er godt fornøyd med. Eie eiendomsmegling solgte leiligheten, og styret er godt fornøyd med oppfølgning fra megler.

’’Sommervann’’

Beboere som har ’’sommervann’’ i gråhusene, Gullhaughuset og den gule lavblokken må stenge av vannet, vaktmester tømmer når vannet er skrudd av, da han ikke har tilgang til leilighetene dette gjelder.

Ekstrahjelp/vaktmestervikar

Vaktmester trenger av og til litt ekstra hjelp, da det er enkelte arbeidsoppgaver der det er mer hensiktsmessig å være mer enn én person. Kunne du tenke deg å være vaktmesterens ekstrahjelp/vikar? Eller kjenner du noen? Gjerne med håndverkerbakgrunn. I tillegg er det ønskelig med en ekstrahjelp på kveldstid og i helger når det blir nødvendig med snøbrøyting. Ta kontakt med styret og vaktmester!

Informasjon august 2014

Kommunikasjon med styret og vaktmester

Styret og vaktmester er ikke lenger tilgjengelig på fasttelefon og fax. All kommunikasjon til styret og vaktmester foregår via e-post, eller per post i postkassen til styret i Gullberget 28.

Styretelefonen

Nytt nummer til styreformann Per Øivind Fuhr, mobil: 91895515. Det gamle nummeret vil ikke lenger være i bruk. Nytt nummer står også på sameiets hjemmeside.

Løvfangere

Styret og vaktmester minner beboere som ikke har anskaffet seg løvfangere enda, om å ta kontakt med vaktmester for å få dette montert i vannrennen på terrassen, før høsten.

Garasjerydding

Vaktmester vil i september gå runde i garasjene. Beboere oppfordres til å rydde bort gjenstander som ikke skal oppbevares i garasjen. Gjenstander som ikke skal oppbevares i garasjen vil bli fjernet av vaktmester. Mer informasjon på hjemmesiden (infoark juni).

Dugnaden 2014

Sykler som ble fjernet ifbm dugnaden i mai vil bli kastet, beboere kan ta kontakt med vaktmester innen 1. september.

Informasjon juli 2014

Parkering

Husk å hente parkeringsbevis til gjester om de skal være på besøk ut over 3 dager. Kontakt vaktmester eller styret for utstedelse av et slikt parkeringsbevis.

Oppfordrer beboere til å rydde parkeringsplassen etter henhold til brannverninstruks, se hjemmesiden for informasjon fra brannvesenet (inforark juni).

Vedlikehold

Blikk: Arbeidet starter i uke 32 med Gullhaugveien 121-123, deretter Gullberget 28-30. Beboere i 3. etg. må rydde terrassene, da det skal settes opp stilaser ifbm arbeidene.

Asfaltering: Bærum Asfalt kommer 4. august og skal gjøre vedlikehold på asfalten.

Annet

Styret ber beboere ikke slippe uvedkommende inn i oppgangene, samt følge litt med i garasjene at det ikke oppholder seg uvedkommende i garasjeanleggene.

 

Informasjon mai 2014

Informasjon mai

Dugnaden
Styret retter en stor takk til alle beboere som bidro til en vellykket dugnad. Alle gjorde en flott innsats, til tross for at ikke været var det beste. Dugnaden ble gjennomført på rekordtid, noe styret og vaktmester er fornøyd med.

Gressklipping
Beboere som har plantet utenfor boligen må selv holde orden i beplantningen og klippe gresset selv der hvor ikke sameiets gressklipper kommer til.

Parkering
Styret minner om at beboere bør lese gjennom parkeringsbestemmelsene (finnes på våre internettsider, samt ved p-plassene) før sommeren, for å unngå at besøkende får bøter i ferien. Styret og vaktmester kan ordne med kortere p-tillatelse om nødvendig.
Styret og vaktmester har fått inn noen klager på at biler blir bulket og får stygge merker på bildørene, inne i garasjeanleggene. Styret oppfordrer beboere til å vise hensyn.

Ventilasjon
Beboere som trenger hjelp til rensing av ventilatorene/kjøkkenviftene kan fortsatt få hjelp til dette ved å kontakte vaktmester.

Informasjon april 2014

Nytt styre

På årsmøtet, som ble avholdt 12/3 ble det valgt nytt styre.
Det nye styret består nå av:
Styreleder: Per Øivind Fuhr
Styremedlemmer: Therese Tufte, Galina Dementiev, Trygve Magnus og Ole Kristian Tråholt
Varamedlemmer: Asle Ahlstrøm, Ylva Rønneberg, Torunn Viervoll og Torkel Haug

Maxboavtale

Styret har vært i kontakt med Maxbo Bærums Verk og forbedret sameiets avtale. I den forbindelse tilbyr Maxbo Bærums Verk også rabatter til alle beboere som handler hos dem, husk å oppgi at du er beboer i Gullhaug Boligsameie. Mer informasjon vil komme på nettsidene våre.

Maxboavtale

Dugnad

Årets dugnad blir avholdt 6. mai for Gullhaugveien og 7. mai for Gullberget. Dugnaden begynner fra kl 17, og det blir grilling og en pause kl 19. Dugnaden fortsetter etter grillingen helt til vi er ferdige. Sameiet har store fellesområder, så tilby din hjelp andre steder om du blir tidlig ferdig, da blir det hyggeligere for alle.

Oppgaver på dugnaden er:
– alle oppganger skal rengjøres (støvsuging/vask av tak og vegger, samt vask av vinduer)
– plener skal rakes og ryddes (hageavfall kastes i egen container, grus kan rakes ut i gangveien i strimler, feiebilen kommer etter dugnaden)
– sykkelboder skal tømmes og rengjøres (hver enkelt setter inn sine ting, resten blir fjernet av vaktmester og kastet etter 1 måneds oppbevaring)

Husk å gi beskjed til din tillitsvalgt at du deltar på dugnaden. Beboere som ikke deltar vil bli belastet med et gebyr pålydende kr. 500 (Husordensregler punkt 11)

Informasjon Mars 2014

Inngangsdørene i de gule blokkene

Dørpumpen på inngangsdøren skal ikke koples av, den er der for at døren skal gå igjen selv. Er det flytting eller håndverkere, skal de sette noe foran døren slik at døren blir stående åpen mens de bærer ting inn og ut.

Årsmøtet

Det holdes ordinært sameiermøte onsdag 12 mars kl 1900. Dørene åpnes kl 1845. Oppfordrer alle om å komme selv på møtet. Møtet holdes som vanlig i Gullhaug Flerbrukshus (underetasjen i Gullhaug Barnehage).

Fellesgarasjeanlegg.

Minner om at parkering utenfor merkelinje til nummerert parkeringsplass ikke er tillatt. Parkering ut over egen plass er heller ikke tillatt selv om naboplass er en utleieplass som normalt ikke er i bruk.

 Les mer på våre WEB sider på https://gullhaugboligsameie.no/

Garasjeportene

Den røde stopp knappen på motorskapet skal kun brukes til nødsituasjoner.

 Kjøkkenvifter

 Vaktmester er i full gang med rensing/sjekking av kjøkkenvifte og motor. Ta  kontakt med vaktmester slik at han kan vise/utføre hvordan dette skal gjøres.

Det er svært viktig når det gjelder brann og at det kan oppstå fuktskader. Det viser seg at flere beboere har montert feil type vifte.

Videre er det flere beboere som ikke er klar over at motoren også må renses. NB: Kjøkkenviftene skal alltid stå på og lufteluker skal alltid være åpne.

Vaktmester har funnet svært mange feil på det nevnte.

 Styret 

Ventilasjon

Det må ikke byttes til ventilatorer som ikke suger fra bad og kjøkken samtidig. Viktig å rengjøre ventilatormotoren årlig. Filter på kjøkkenhette må også vaskes flere ganger pr år. Olje og fet mat tetter filteret fort. Eventuelle spørsmål om rengjøring og vedlikehold kan stilles til vaktmester. Evt anskaffelse av ny kjøkkenvifte, ta kontakt med vaktmester. Kullfilter ventilator tilkoplet til systemet, fungerer ikke.

Vedlagt bilde av hvordan Villavent skapvifte fungerer. Les videre

Informasjon februar 2014

  Markiser/persienner etc. 

Styret har blitt kontaktet av Fasadeprodukter. De ønsker å tilby beboere gode rabatter på deres produkter på solskjerming. Mer informasjon kommer i postkassene, se evt. http://www.fasadeprodukter.no

 Årsoppgaver 

Årsoppgavene som har blitt sendt rundt er feil.

Forretningsfører har fått beskjed og det vil bli sendt ut nye.

 Årsmøte

Årsmøtet for sameiet er berammet til 12 mars kl 1845. Møt opp i god tid.

Oppgangene våre

Oppgangene våre er ikke oppsamlingsplass for ski og annet utstyr, ref vedtekene i sameiet. Barnevogner  i bruk kan stå der.

Vannrenner på terrassene 

En påminnelse om å følge med at ikke vannrennene og sluket går tett. Og ta gjerne kontakt med vaktmester for å få installert løvfanger.

Styret

Informasjon Januar 2014

Informasjon, januar 2014

 Styret ønsker alle beboere et riktig Godt Nytt år.

Juletrær

 Som tidligere nevnt, ber vi beboere i de gule blokkene om å legge juletrærne i veikanten utenfor sine hus innen 16 januar. De andre legger disse ved sine søppelkasser, hvor de vil bli fjernet av vaktmester.

Takluker

Taklukene i noen av oppgangene i de gule blokkene, står ofte oppe. Henstiller til alle beboere at taklukene kun skal betjenes av vaktmester og styret, samt beboere hvis det skulle oppstå brann.

Hvis taklukene står for lenge oppe, kan dette medføre skade i treverket.

Nå er alt treverk på luftelukene skiftet, og ønsker at det ikke oppstår råte igjen.

Vi henstiller beboere om å holde vinduene i oppgangene lukket i vinterhalvåret..

 Avfall

Minner om at de blå søppelcontainerne kun skal brukes til restavfall. Papp og plast samles inn i henholdsvis orange og blanke sekker.

Første henting av papir og plast, blir fredag 17 januar. Kommunen er forsinket med utlevering av hentekalendere.

Glass/metall kan leveres i egne containere på Bærums Verk. Elektriske artikler kan leveres gratis til Lefdal/Elkjøp i Sandvika/på Slependen. Annet avfall fra f.eks. oppussing og rydding i leiligheter og boder leveres til egnet avfallssted. Husk at det ikke er langt til Isi, åpningstider finnes på hjemmesidene til Bærum kommune.

Hjelp oss å holde det pent i sameiet

 Plukk opp etter hunden din. Oppfordrer også til at ikke papp og papir blir satt ut tidligere enn kvelden før henting.

Styret

Informasjon, november/desember 2013

Vedlikehold som blir utført innen 2013:

Veggen på sydsiden av Gullhaughuset vil bli skiftet. De løse blomstertrauene som er løse blir festet samtidig som veggen blir skiftet.
Takrenner på alle de små trehusene er renset og ødelagte takstein er skiftet.

Reklame

Oppfordrer beboerne til å sørge for å holde oppgangene fri for søppel. Det  ligger til tider mye reklame på gulvet i oppgangene. Dette er til hinder for de som skal vaske, samt at det ser uryddig ut og kan være en potensiell brannfare.

Oransje sekker

Ikke la sekkene ligge ute etter papirinnsamlig. Ta disse med inn i oppgangen, og beboere plukker dem opp der. Husk at det kun er en oransje sekk til hver seksjon.

Les videre

Løvfanger

Problemer med at utløpsrør fra vannrenna går tett?

Det har vært en del problemer med at sluket fra bodene går tett under snøsmeltingen, og det igjen skaper problemer for tilstøtende leiligheter når vannet ikke får renne fritt.

Styret har derfor fått tak i løvfangere som hindrer løv og annet rusk å komme ned i nedløpet. Løvfanger vil bli tilpasset av vaktmester til den enkeltes vannrenne.

Beboere kan melde sin interesse til vaktmester@gullhaugboligsameie.no

Styret                                         

Informasjon sept/okt 2013

Vedlikehold som er avsluttet

Utskifting av råttent panel på boder og Hafslunds trafoer, samt at disse er malt.  Alt blikk på 4 av de gule blokkene er utført..
Rustsprengarbeidet, som ble vedtatt på årsmøte mars 2013, har kun noe igjen utenfor G.vn. 127. Dette blir utført ca. oktober. 2013. Noe asfaltering utført.
Nytt gjerde noen steder. Etterfylling av bark rundt busker og tre av sameiets lekeplasser, samt rundstokker rundt to av plassene. Felling av døde trær og busker. Les videre

Informasjon august 2013

Vedlikehold

Blikkarbeidet er nå straks ferdigstilt. Det er kun noen få justeringer igjen. Siste byggemøte blir ca. 12. august.
Rustspreng arbeidet er avsluttet og befaring utført. Det har vært en del støy og Styret takker beboere for godt samarbeid.

Asfalteringen blir utført av Bærum Asfalt. De starter ca 26.august. Les videre

Informasjon mai 2013

Vedlikehold

Blikkarbeidet er nå påbegynt. Vi starter med Gullhaugveien 129/131. Rustspreng-arbeidet starter med garasjeanleggene i de røde blokkene antagelig i begynnelsen av juni.

Det blir tatt vekk døde/stygge busker og plantet nye. I tillegg blir det bestilt bark til dekking og etterfylling av lekeplasser, samt rundstokker Les videre

Årsmøter

Årsmøteprotokoll 2024

Last ned Årsmøteprotokoll 2024

Årsmøteprotokoll 2023

Last ned Årsmøteprotokoll 2023

Årsmøteprotokoll 2022

Last ned Årsmøteprotokoll 2022

Årsmøteprotokoll 2021

Last ned Årsmøteprotokoll 2021

Årsmøteprotokoll 2020

Last ned Årsmøteprotokoll 2020

Årsmøteprotokoll 2019

Last ned Årsmøteprotokoll 2019

Årsmøteprotokoll 2018

Last ned Årsmøteprotokoll 2018

Årsmøteprotokoll 2017

Last ned Årsmøteprotokoll 2017

Årsmøteprotokoll 2016

Last ned Årsmøteprotokoll 2016

Last ned protokoll for ekstraordinært årsmøte 2016 her.

Årsmøteprotokoll 2015

Last ned Årsmøteprotokoll 2015

Årsmøteprotokoll 2014

Last ned Årsmøteprotokoll 2014

Årsmøteprotokoll 2013

Last ned Årsmøteprotokoll 2013

Årsmøteprotokoll 2012

Last ned Årsmøteprotokoll 2012

Informasjon mars 2013

Årsmøte

Det holdes ordinært sameiermøte onsdag 13 mars kl 1900. Dørene åpnes kl 1845.
Årsberetningen er sendt ut og vi ber alle om å ta en ekstra titt på vedlegg 1 og 2, da dette er noe som vil berøre alle i sameiet.
Oppfordrer alle om å komme selv på møtet.
Møtet holdes som vanlig i Gullhaug Flerbrukshus (underetasjen i Gullhaug Barnehage). Les videre

Informasjon september 2012

Nye postkasser.

Samtlige utendørs postkasser og stativer er skiftet ut med systempostkasser.
Det er oppdaget at enkelte av dørene på postkassene har en skarp kant innvendig, og dette vil bli utbedret i nær fremtid.
Styret har kontaktet Aftenposten for at avisbudet skal legge avisene foran inngangsdørene slik det gjøres i blokkene. Dersom avisbudet fortsetter å legge avisene oppe på postkassene ber vi beboerne sende klage direkte til Aftenposten. Les videre

Informasjon juni/juli 2012

Parkeringsbestemmelser & kontrollavgift

Styret mottar stadig henvendelser fra beboere som ønsker en ilagt kontrollavgift annullert. Vi minner om at gjesteparkeringene kun kan skal benyttes av besøkende til Gullhaug Boligsameie. Biler tilhørende personer bosatt på Gullhaug og enhver bil parkert utenfor oppmerket område vil bli ilagt kontrollavgift.
Besøkende kan benytte gjesteparkeringen i inntil tre døgn uten spesiell tillatelse. Les videre

Informasjon mars 2012

ORDINÆRT SAMEIERMØTE, onsdag 14. mars kl 18.45.

Styret minner om ordinært sameiermøte (årsmøte) som vil bli avholdt onsdag den 14. mars kl. 18.45 i Gullhaug Flerbrukshus (underetasjen i Gullhaug Barnehage).

Det er flere viktige saker som skal avgjøres på sameietmøtet, blant annet en omfattende vedlikeholdsplan for 2012 samt finansiering av denne. Les videre

Branninstruks

Forebyggende brannsikringstiltak for beboere

De fleste branner utvikler seg svært raskt, derfor er det viktig at alle boenheter har fungerende røykvarsler og manuelt slokkeutstyr.

Ved brann:
– Varsle de som er i leiligheten.
– Prøv å slokke med tilgjengelig slukkeutstyr.
– Lukk alle dører og vinduer til brannen.
– Ring brannvesenet på tlf: 110.

Ved branntilløp skal bygget forlates ved å benytte hovedtrappen om dette er mulig. Er den ikke tilgjengelig pga. røyk, gå ut på terrassen. Hold dører og vinduer lukket. Branndører må ikke blokkeres. HEIS MÅ IKKE BENYTTES!
Hold dere samlet utenfor boenheten. Ikke forlat området. Stå klar til å orientere brannvesen/politi om beboere som evt mangler.

Røykvarslere:
Det er krav om at hver leilighet skal ha montert minst én røykvarsler. Røykvarsleren skal monteres slik at den høres tydelig på alle soverommene når dører er lukket. Det må ikke være mer enn én dør mellom røykvarsler og soverom/oppholdsrom for å være sikker på at varselssignalet høres tydelig.

Beboerne skal påse:
– At røykvarsleren har funksjonsdyktig batteri montert, og at varsleren fungerer.
– Kontrollere varsleren regelmessig (minst en gang i måneden) ved å trykke inn og holde testknappen inne i minst 2-3 sekunder til varsleren utløses.
– Ved lengre fravær kontrolleres varsleren i henhold til ovennevnte punkt umiddelbart etter hjemkomsten.
– Gjør det til en vane å skifte batteri en gang i året, f.eks første uke i desember.

Slokkeutstyr i boenhetene:
Det er krav om at hver leilighet skal ha manuelt slokkeutstyr som kan benyttes i alle rom i boligen, dette kan enten være en husbrannslange eller et brannslukningsapparat. Den opprinnelige røde husbrannslangen er ubrukelig, iflg branninspeksjonen, og den enkelte beboer oppfordres til å bytte ut denne. Man kan evt handle dette på sikkerhetsbutikken.no eller skaffe et brannslukningsapparat av type pulver eller skum. Et skumapparat anbefales da disse ikke vil skade møbler og tekstiler på samme måte som pulver. Hvis man har husbrannslange, må man passe på at den er lang nok til å nå inn i alle rom i boligen.

Rømningsveier:
To uavhengige rømningsveier per boenhet; hovedtrapp og terrasse.

Alternativ rømningsvei:
Trappeoppganger som har rømningsstige kan benyttes for adgang til tak for videre sikker rømning. I et slikt tilfelle må man være sikker på hvor brannen er lokalisert. Nødutganger i garasjene er merket, og her kan man komme ut uten nøkkel.

Brannfarlig materiale:
Oppbevaring av drivstoff eller annet brennbart materiale er ikke tillatt i garasjeanlegget. Røyking er heller ikke tillatt. Gassflasker skal oppbevares i friluft, eller i godt ventilerte rom, fri for brennbart materiale. I oppgangene skal det ikke oppbevares annet enn barnevogner som er i bruk. Sykler, sparkesykler etc skal settes i sykkelbod eller annet egnet sted.

Informasjon februar 2012

Ordinært sameiermøte.

Styret minner om at det ordinære sameiermøte finner sted den 14.mars 2012. Sted: Flerbrukshuset, Gullhaug kl. 18.45. Alle beboere har fått brev vedr. dette fra forretningsfører. Styret oppfordrer alle sameiere til å møte opp personlig. Det er mange viktige saker skal avgjøres. Les videre