Informasjon april 2015

Dugnad

Årets dugnad blir 5. mai for Gullhaugveien og 6. mai for Gullberget. Styret oppfordrer beboere til å holde av aktuell dato og stille opp på årets dugnad.

Tillitsvalgte

Styret oppfordrer alle tillitsvalgte til å fortsette vervet. Er du usikker på om du er tillitsvalgt eller ikke, sjekk hjemmesiden. Om du er tillitsvalgt og ikke ønsker å fortsette, må du selv finne din etterfølger. Endringer av tillitsvalgt meldes inn til styret@gullhaugboligsameie.no, merk mailen med «Tillitsvalgt».

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 24. april og 15. mai.

Kontakt med vaktmester

Styret oppfordrer beboere til å kontakte vaktmester primært per mail (vaktmester@gullhaugboligsameie.no), spesielt etter arbeidstid. Ved hastesaker kan Styret kontaktes utenom arbeidstid på tlf 91895515 ved styreleder Per Øivind Fuhr.

Oppfordring til beboere

Vaktmester oppfordrer beboere til å gi beskjed om feil/mangler på mail så snart det oppstår, eksempelvis ulyder i vannrør eller unormal temperatur på vannet.

Søppel

Styret oppfordrer beboere til å påse at søppel blir forsvarlig kastet i containere. Ikke la barn som ikke rekker opp til containerne gå ut med søpla alene. Avfall som ligger strødd i søppelskurene tiltrekker seg fugler og andre skadedyr.