Informasjon mai

Årsmøte 2024

Protokoll fra årets årsmøtet er nå lagt på hjemmesiden under «Årsmøter».

Maling og vedlikehold av blokkene

Det ble besluttet av årsmøtet maling skulle lånefinansieres. Anbud er innhentet og malearbeidet begynner før sommeren. Beboere er selv ansvarlig for å male trepanelet på egen terrasse/egne terrasser, utstyr/maling fås av styret.
Panel blir undersøkt for råteskade ifbm med vasking av panelet.

Asfaltering

Det er asfaltert utenfor Gullhaughuset og Gullhaugveien 61-67.

Garasjespyling

Det vil bli garasjespyling før sommeren, det er nødvendig med minst 2 beboere per garasje.
Ta kontakt med styret dersom du har mulighet til å bidra 2-3 timer for å rengjøre din garasje.

Husdyrekskrementer

Styret oppfordrer beboere som har hund og katt til å plukke opp etter eget dyr. Det er nå plassert ut noen søppelkasser på lyktestolper for enklere å kunne kaste hundeposene.

Ventilasjon

Viften skal alltid være påskrudd. Rengjøring av viften gjennomføres regelmessig ved behov.

17. mai

Styret ønsker alle beboere en riktig god 17. mai og flott feiring av nasjonaldagen.

Styret

Informasjon april 2024

Årsmøte 2024

Årets årsmøte avholdes i Forsamlingssalen på Gullhaug skole tirsdag 9. april kl 19:00. Oppmøte fra kl 18:45 for registrering.

Dugnad

Dugnaden gjennomføres 6. og 7. mai. Hold av datoene allerede nå 

Forsøpling

Avfall, herunder også sigarettsneip og snus, kastes i restavfall og ikke på bakken.

I tillegg observeres det at det plasseres diverse søppel ved renovasjonsstasjonene som ikke går ned i kontainerne. Avfall som plasseres ved kontainerne blir ikke tatt med av renovasjon.

Beboere som har avfall som ikke kan kastes i kontainerne, slik som kjeler, stekepanner, malingspann, småelektrisk kan blant annet tas med til Shell Bærums Verk når «Isi på hjul» står der hver tirsdag fra kl 16-18. Farlig avfall og elektrisk er gratis å levere.
For mer informasjon, se kommunens hjemmeside.

https://www.baerum.kommune.no/tjenester/avfall-og-gjenvinning/isi-gjenvinningsstasjon/mobilt-mottak-isi-pa-hjul/

Husdyrekskrementer

Styret oppfordrer beboere som har hund og katt til å plukke opp etter eget dyr.

Ventilasjon

Viften skal alltid være påskrudd. Rengjøring av viften gjennomføres regelmessig ved behov.

Informasjon februar 2024

Årsmøte 2024

Årets årsmøte avholdes i Forsamlingssalen på Gullhaug skole tirsdag 9. april kl 19:00. Oppmøte fra kl 18:45 for registrering.

Solibo har allerede sendt ut varsel til beboere, som har registrert epost i systemet. Dersom du ikke har fått informasjon fra forretningsfører, gi beskjed til styret. Dokumenter til årsmøtet sendes ut digitalt.

Forslag som seksjonseiere ønsker behandlet på årsmøtet må sendes til styret innen 8. mars.

I år er det valg av styreleder, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Ta kontakt med valgkomiteen om du ønsker å bidra i styret i Gullhaug Boligsameie. Send mail til styret@gullhaugboligsameie.no så videresendes informasjon til valgkomiteen.

Bom ved Gullhaugveien 67

Tidligere i vinter ble bommen ved GV 67 kjørt ned av brøytebilen. Styret har tatt kontakt med entreprenør og de vil sette opp ny bom til våren.

Ventilasjon

Viften skal alltid være påskrudd. Rengjøring av viften gjennomføres regelmessig ved behov.

Informasjon desember 2023

Røykvarslerens dag
Røykvarslerens dag var 1. desember. Husket du å teste røykvarsleren og skifte batteri? Om ikke, vennligst kontroller både varslings- og slukkeutstyr du har i leiligheten.

Juletrær
Innsamling av juletrær skjer på nyåret. Legg juletrær på forsiden av blokkene ved inngangspartiet eller godt synlig utenfor ved nærmeste postkassestativ.

Ventilasjon
Viften skal alltid være påskrudd. Rengjøring av viften gjennomføres regelmessig ved behov.

Avfall
Julegavepapir sorteres som restavfall.
Fett fra matlaging skal IKKE i avløpet. Fettet skal puttes i en tom melkekarong og kastes i restavfall.
Avfall som ikke får plass ned i containerne på gjenvinningsstasjonene skal kastes på egnet sted. Butikker som selger elektronikk tar imot elektronisk avfall GRATIS.

Nyttårsaften
Styret ber folk som fyrer opp fyrverkeri om å rydde opp etter seg. Det er hyggelig for alle om sameiet holdes ryddig.

Styret

Informasjon november

Telenor
Styret har innhentet nytt anbud på tv- og internettløsning. Telenor ble valgt som leverandør. I forbindelse med det nye tilbudet må dekoder og ruter byttes i hver enkelt leilighet. Alle sameiere vil motta en sms fra entreprenør hvor man kan velge tidspunkt for når montør kommer for å bytte ut utstyret. Estimert tidsbruk per leilighet er satt til 20-30 minutter. Oppstart er allerede 13. november.

Beboere som ikke bytter utstyret vil etter konverteringen miste både tv- og internettsignaler.

Oppgangene
Styret ber beboere holde ytterdørene til oppgangene være lukket, samt at varmeovnene skal stå på (og ikke justeres).

Styret oppfordrer beboere til ikke benytte brodder/piggsko i oppgangene, det ødelegger gulvbelegget.

Søppel
Det er kun restavfall, matavfall, papp/papir, plast og glass/metall som passer ned i søppelcontainerne som skal kastes ved avfallsstasjonen i sameiet. ALT annet avfall skal leveres på egnet vis.

Det opplyses om at hver tirdag står ISI på hjul nede ved Shell på Bærums Verk fra kl 16-18, se kommunens hjemmeside for mer informasjon. Elektrisk avfall skal ikke kastes i sameiet, det kan returneres gratis f.eks. til forhandlere av elektriske produkter.

Vannrenner
Beboere må rense vannrenner på egen terrasse/område slik at vannet får fri passasje ned i avløp.

Vinter og snø
Strøkasser er fylt opp, det er tillatt for beboere å hente strøsand for å strø på glatte partier.

Beboere må ved snøfall selv måke utenfor eget inngangsparti, og strø om det blir glatt.

Vedlikehold
Malingsarbeidene tar pause for vinteren. Gjenstår fortsatt noe på Gråhusene til våren/sommeren, og så fortsetter malingsarbeidet i GV 103-117.

Styret

Informasjon juli

Ny forretningsfører

Styret har endret forretningsfører til Solibo for sameiet. Kontaktinformasjon til kontaktpersonen til sameiet ligger på hjemmesiden under «Kontakt oss» og «Styret».

Vedlikehold

Været har vært med oss denne forsommeren. Det har blitt utført mye malingsarbeid, blant annet er Gullhaughuset og de røde blokkene helt ferdig. Nå begynner vi med småhusene. Målet er at innen høsten kommer er alle småhusene ferdig malt.

Garasjespyling og oppmerking av p-plasser

Grunnet det flotte maleværet er spyling av garasjene satt litt på vent, dette gjøres etter sommerferien. Noen beboere har meldt seg til å bli med, disse vil bli kontaktet når det nærmer seg for å finne dato for garasjespylingen.

Styret trenger hjelp fra beboere for å gjennomføre denne oppgaven. Det er nødvendig med 2 personer til hver garasje. Beboere som har kjøretøy i GB 66-88, GV 121-123 og GV 125-127 må melde seg til styret for å bidra til garasjespyling, ellers vil ikke disse garasjene hverken bli vasket eller målt opp med nye striper til p-plassene.

Trepleie

På sameiets området står det 2 døde trær, disse vil av sikkerhetsmessige årsaker bli fjernet. I tillegg er vil småskogen bli tynnet ut.

Avfall

Styret minner om at det kun er grønne poser til matavfall som skal kastes i containeren for matavfall. Ny poser for matavfall finnes i sykkelbodene og i de hvite umerkete postkassene på postkassestativene. Gi beskjed til styret om det er tomt.

Større biter av pappavfall må deles i mindre biter, uten mulighet for å «brette» seg ut igjen for både å utnytte kapasiteten i containeren og unngå «propp» i det smale første partiet av containeren.

 

Styret ønsker alle beboere en riktig god sommer

Informasjon april

Årsmøte 2023
Årets årsmøte har blitt avholdt. Protokoll etter årsmøtet er lagt ut på hjemmesiden. Forretningsfører har sendt ut både protokoll og oppdaterte vedtekter. Vedtektene er revidert under punkt 12 ifht antall fullmakter hver møtedeltaker kan stille med.

Vannrenner
Beboere oppfordres til å holde vannrennene på terrassen åpne slik at vannet har fri passasje ned mot avløpet. Beboere som har nedløp i uteboden bes kontrollere at det er fri passasje også der.

Vedlikehold
Styret ønsker tilbakemeldinger om ting som trenger vedlikehold. Sameiet vårt er stort og vi trenger derfor hjelp fra dere beboere til å få og holde oversikt over hvor og hva slags feil/mangler/vedlikehold som trengs rundt om. Er du i tvil? Send mail med beskrivelse så kommer en fra styret og tar en titt 

I tiden fremover, når været tillater det, vil maling av Gullhaughuset og Gullberget 32-88 bli prioritert. I tillegg skal branndører i Gullberget 4-26 og 66-88 skiftes.

Gi gjerne tilbakemelding til styret om du har lyst til å bidra med vedlikeholdsoppgaver.

Matavfallsposer
Grønne poser til matavfall er plassert i felles sykkelboder og i hvite postkasser uten merking på postkassestativ.

Dugnad
Årets dugnad gjennomføres 9. mai for Gullberget og småhusene og 10. mai for Gullhaugveien. Ifbm dugnaden blir det satt ut containere for HAGEAVFALL.

Grovfeiing
Grovfeiing blir gjennomført 28. april. Beboere som har tid og mulighet kan gjerne bidra med å få singel ut i veien, f.eks. ut fra inngangspartiene og ut i veien.’

Sykkelboder
Styret har fått tilbakemelding fra flere beboere om at flere sykkelboder og sykkelskur (gamle søppelskur) er fulle med sykler. Under dugnaden skal alle sykler plasseres utenfor slik at boder og skur kan rengjøres. I etterkant er hver enkelt beboer ansvarlig for å sette inn egne eiendeler. Sykler og evt. annet som ikke blir satt tilbake etter noe tid vil bli kastet.

Garasjespyling og oppmerking av p-plasser
Garasjespyling og oppmerking av p-plasser er planlagt gjennomført før sommeren. Styret er avhengig av at noen blir med på denne oppgaven. Ta kontakt med styret om du kan bidra  Ved lav deltagelse vil garasjer hvor beboere bidrar bli prioritert.

Arbeidsgruppe solcellepanel
På årsmøtet ble det tatt opp muligheten for solcellepanel montert i sameiet for å redusere energikostnadene. Det ble besluttet å opprette en arbeidsgruppe som skal kartlegge mulighetene for dette. Foreløpig består arbeidsgruppen av Ole Ivan Nilsen og Tom Erik Brauer. Er det flere som har lyst til å engasjere seg i dette arbeidet? Ta kontakt med styret, så videreformidler vi kontakt.

Vaktmester
Sameiet har per nå ikke ansatt egen vaktmester. Styret er heller ikke i prosess nå for å anskaffe ny vaktmester.

Styret

Informasjon februar 2023

Valgkomité

I forbindelse med årsmøtet trengs en valgkomité. Ved forrige årsmøte ble Gro Solberg og Bjørn Eidsvåg valgt. Da Bjørn Eidsvåg har tiltrådt som styremedlem kan han ikke lenger sitte i valgkomitéen. Valgkomitéen trenger 1-2 nye medlemmer. I år er det valgt av 2 styremedlemmer. Ta kontakt med styret om du er interessert 

Årsmøte 2023

Årets årsmøte avholdes onsdag 15. mars i forsamlingssalen på Gullhaug skole. Innkalling med mer informasjon kommer, men sett av datoen i kalenderen allerede nå.

Snøbrøyting

Styret minner om at beboere er selv ansvarlig for å måke/strø utenfor egen inngangsdør.

Vannrenner

Beboere oppfordres til å holde vannrennene på terrassen frie for snø og is slik at vannet har fri passasje ned mot avløpet. Beboere som har nedløp i uteboden bes kontrollere at det er fri passasje også der.

Feil/mangler

Styret ønsker at beboere blir flinkere til å informere styret om feil og mangler i sameiet, slik som mørke lyspunkter, ødelagte låskasser og lignende. Det er fint å få oversikt og rette opp i feilene så raskt som mulig. Sendes til styret på mail.

Råteskadet panel

Styret ønsker informasjon om råteskadet panel på bygningsmassen. I årene fremover fortsetter arbeidet med å male bygningsmassen og derfor er det hensiktsmessig å få byttet råteskadet panel før malingsarbeidet påbegynnes.

Informasjon oktober/november

Vaktmester

Vaktmester Ole Snøløs går av med pensjon 30. november. Styret takker for jobben han har gjort for sameiet i alle disse årene og ønsker han lykke til i den nye tilværelsen som pensjonist.

Fra d.d. kontaktes styret:
Mail: styret@gullhaugboligsameie.no
Mobil: Per Øivind Fuhr, 918 95 515

Halloween

Halloween feires 31. oktober hvert år hvor barna går knask eller knep.

Til dere som har barn: be barna kun oppsøke hus/dører hvor det er satt ut lykter eller pynt som signaliserer at beboeren ønsker besøk av utkledde og skumle barn.

Til dere som ønsker besøk på døren: ha på utelys, sett ut lykter og pynt slik at barna i nabolaget forstår at dere ønsker besøk.

Vannrenner

Beboere oppfordres til å holde vannrennene på terrassen frie blader og bøss. I den siste tiden har det kommet kraftige nedbørsbyger og da er det viktig at vannet har fri passasje ned mot avløpet.

Feil/mangler

Styret ønsker at beboere blir flinkere til å informere styret om feil og mangler i sameiet, slik som mørke lyspunkter, ødelagte låskasser og lignende. Det er fint å få oversikt og rette opp i feilene så raskt som mulig. Sendes til styret på mail.

Bygging av omsorgsboliger

Det blir bygget 12 omsorgsboliger nedenfor Gullhaugveien 65-67 og ved siden av Gullberget 4-26. Det er allerede sendt ut varsel fra entrepenør ang sprengningsarbeid i ukene som kommer. Entrepenøren har en hjemmeside for prosjektet hvor man får oppdatert status og informasjon gjennom byggetiden, se www.hent.no/ghv.

Styret

Informasjon september

Vannrenner

Styret oppfordrer beboere til å rengjøre vannrennene fri for løv og annet som har samlet seg der ila sommeren. Nå som høsten nærmer seg trenger vannet fri ferdsel frem til nedløpene.

Renovasjon

Styret oppfordrer beboere til å bli flinkere til å sortere avfallet riktig, spesielt matavfallet. Sameiet får en ekstra kostnad fra kommunen om vi ikke sorterer riktig.

Matavfall skal KUN kastes i grønne matavfallsposer. Nye poser ligger i sportsbodene ved oppgangene og i umerkede hvite postkasser i postkassestativene ved småhusene. Gi beskjed til styret/vaktmester når det er tomt.

Vifter

Ved bytte av kjøkkenvifte eller oppussing av kjøkken ta kontakt med styret/vaktmester. På grunn av ventilasjonssystemet vårt er det ikke mulig å bytte til hvilken som helst annen kjøkkenvifte.

Vedlikehold

I løpet av sommeren er det byttet en del råteskadet panel på deler av bygningsmassen, samt gjennomført mye malingsarbeid. Styret håper med lite nedbør i tiden fremover for å kunne ferdigstille arbeidet som er påbegynt.

Byggearbeid

Kommunen har begynt bygging av 12 nye omsorgsboliger på Gullhaug. Der hvor de har begynt bygging nå skal det komme gangvei, som skal knyttes sammen med eksisterende fortau og gangvei, samt p-plass.

Hovedbygningen med omsorgsbolig og tilhørende uteareal blir bygget mellom gangveiene, der hvor det i dag er kratt/småskog.

Styret

Informasjon juli

Vannrenner

Beboere oppfordres til å holde vannrennene på terrassen frie blader og bøss. I den siste tiden har det kommet kraftige nedbørsbyger og da er det viktig at vannet har fri passasje ned mot avløpet.

Feil/mangler

Styret ønsker at beboere blir flinkere til å informere vaktmester/styret om feil og mangler i sameiet, slik som mørke lyspunkter, ødelagte låskasser og lignende. Det er fint å få oversikt og rette opp i feilene så raskt som mulig.

Utfordrende oppførsel

Styret har fått flere tilbakemeldinger om barn/ungdom som plager flere beboere blant annet ved å ringe på for så å stikke av. Styret oppfordrer derfor foreldre til å ta en generell prat med sine unge håpefulle om slik oppførsel.

Man skal ikke plage andre,
man skal være grei og snill,
og for øvrig kan man gjøre hva man vil.
(Kardemommeloven)

Rengjøring og malearbeid

Gjennom sommeren fortsetter malearbeidet på bygningsmassen. I forkant av malingsarbeidet må panelet vaskes og spyles. Styret gjør oppmerksom på at beboere i GB 32-46, GB 66-88, småhusene og Gullhaughuset må rydde og fjerne gjenstander som ikke tåler vann, da det er disse områdene som står for tur. Styret kan ikke si sikkert hvor mye malearbeid som blir utført i sommerukene, da det blant annet avhenger av været og sommervikarene våre.
Beboere må påberegne å gjøre noe malearbeid innenfor sitt område selv, slik som på terrassen. Beboere som av ulike årsaker ikke er i stand til å utføre oppgaven kan ta kontakt med styret, det vil da tilkomme en faktura for malearbeidet.

Gjesteparkering

Får du gjester som trenger parkering mer enn 3 døgn? Gi beskjed til styret i god tid så blir det ordnet med p-bevis. Styret trenger da informasjon om reg.nr. og tidspunkt for når parkeringen skal være gjeldene.

Styret ønsker alle beboere en riktig god sommer

Styret

Garasjespyling 2022

Vaktmester trenger hjelp ifbm spyling av garasjene, helst 2 per blokk. Er det noen som er hjemme på dagtid og kan bidra? Garasjespyling gjelder som deltagelse på dugnaden. Kan du ikke bidra når din garasje skal spyles, kanskje du kan en annen dag? Gi beskjed til vaktmester Ole, tlf. 90792859.

I forbindelse med garasjespylingen må alle biler ut av garasjene.

Mandag 9.5 kl 0900 Gullhaugveien 129 – 131.
Mandag 9.5 kl 1300 Gullberget 4 – 26
Mandag 9.5 kl 1700 Gullberget 32 – 46

Tirsdag 10.5 kl 0900 Gullhaugveien 125 – 127
Tirsdag 10.5 kl 1300 Gullhaugveien 61 – 63
Tirsdag 10.5 kl 1700 Gullberget 66 – 88

Onsdag 11.5 kl 0900 Gullhaugveien 65 – 67
Onsdag 11.5 kl 1300 Gullhaugveien 121 – 123
Onsdag 11.5 kl 1700 Gullberget 28 – 30

Informasjon mars

Vannrenner
Beboere oppfordres til å holde vannrennene på terrassen frie for is og bøss som tetter nedløpet, la vannet få fri passasje ned mot avløpet.

Dugnad
Årets dugnad vil bli gjennomført i uke 17.

Garasjespyling
Garasjespyling blir gjennomført på dagtid 9., 10. og 11. mai, mer informasjon om hvilket tidspunkt som gjelder for hver enkelt garasje kommer. I forbindelse med garasjespylingen trenger vaktmester hjelp fra 2-3 stk per blokk, ta kontakt med vaktmester (vaktmester@gullhaugboligsameie.no) om du har anledning til i bidra.

I forkant av garasjespylingen skal garasjen ryddes for alle gjenstander, foruten evt. dekk og takstativ / takboks.

Feil/mangler
Styret ønsker at beboere blir flinkere til å informere vaktmester/styret om feil og mangler i sameiet, slik som mørke lyspunkter, ødelagte låskasser og lignende. Det er fint å få oversikt og rette opp i feilene så raskt som mulig.

Varmtvann
Styret oppfordrer beboere til fortsatt å reflektere over vannforbruket sitt, og iverksette tiltak for å redusere bruk av varmtvann.

Styret

Informasjon februar

Årsmøtet 2022
Årets årsmøte avholdes 10. mars kl 19:00 i Forsamlingssalen på Gullhaug skole. Oppmøte kl 18:45 for registrering. Forsamlingssalen ligger i u-etg. med inngang fra hovedinngangen. Dokumenter til årsmøtet blir sendt ut digitalt fra Hammersborg. Vel møtt!

Vannrenner
Beboere oppfordres til å holde vannrennene på terrassen frie for is og bøss som tetter nedløpet, la vannet få fri passasje ned mot avløpet.

Piggsko/brodder
Vi har lagt bak oss flere glatte uker hvor mange har benyttet piggsko/brodder, dette merkes også på gulvbelegget i oppgangene. Vær så vennlig å ta på piggsko/brodder nede på teppet ved inngangsdøren slik at gulvbelegget i oppgangene ikke blir ødelagt.

Snømåking
Styret ønsker å rette en takk til de beboerne som er flinke til å måke fellesarealer, slik som foran inngangsdørene, trapper og ifbm avfallstasjonene. TUSEN TAKK 

Feil/mangler
Styret ønsker at beboere blir flinkere til å informere vaktmester/styret om feil og mangler i sameiet, slik som mørke lyspunkter, ødelagte låskasser og lignende. Det er fint å få oversikt og rette opp i feilene så raskt som mulig.

Varmtvann
Styret oppfordrer beboere til fortsatt å reflektere over vannforbruket sitt, og iverksette tiltak for å redusere bruk av varmtvann.

Papp/papir
Styret oppfordrer beboere som kaster papp om å flatpakke eller dele opp store pappbiter, da store pappbiter «kiler» seg fast nede i containeren og lager store luftlommer slik at containeren fort oppleves som full. Ved at vi får utnyttet kapasiteten til containeren kan vi unngå ekstra tømming av containeren og dermed redusere renovasjonskostnadene noe.

Styret

Informasjon januar 2022

Varmtvann
Styret oppfordrer beboere til å reflektere over vannforbruket sitt, og iverksette tiltak for å redusere bruk av varmtvann.

Kostnaden for strøm til varmtvann for november og desember 2021 kom på 180 000 kroner, noe som er betydelig høyere enn styret kunne forutsi da det ble besluttet å øke andelen for strøm-varmtvann på husleien gjeldende fra januar 2022. Styret forventer at strømkostnaden for januar og februar kan bli høyere.

Heldigvis har sameiet relativt nye beredere som holder godt på varmen og som er energieffektive, men ved fortsatt svært høye strømkostnader vil det bli aktuelt å øke posten for strøm-varmtvann ytterligere allerede til neste år.

Årsmøtet 2022
Årets årsmøte avholdes 10. mars, det er per i dag svært usikkert i hvilken form årsmøtet vil avholdes. Styret har dialog med Hammersborg (tidl. Brækhus) ang. årsmøtet, og mer informasjon kommer når form, sted og tid for årsmøtet er besluttet.

Valg
Ved årets årsmøte er styreleder, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer på valg. Har du lyst til å bidra? Gi beskjed til valgkomiteen når mer informasjon kommer fra dem.

Juletrær
Container for juletrær blir stående ved parkeringen utenfor Gullhaugveien 123 fra torsdag 13. januar til tirsdag 18. januar.

Papp/papir
Styret oppfordrer beboere som kaster papp om å flatpakke eller dele opp store pappbiter, da store pappbiter «kiler» seg fast nede i containeren og lager store luftlommer slik at containeren fort oppleves som full. Ved at vi får utnyttet kapasiteten til containeren kan vi unngå ekstra tømming av containeren og dermed redusere renovasjonskostnadene noe.

Styret

Juletre 2022

Container til juletrær er bestilt og vil stå på parkeringsplassen utenfor GV 125 i perioden fra torsdag 13. januar til tirsdag 18. januar.

Hver enkelt beboer er ansvarlig for å legge eget tre i containeren.

Etter 18. januar er beboere selv ansvarlig for å kaste juletrær på egnet sted. Det er gratis å levere til ISI gjenvinningsstasjon.

Styret ønsker alle beboere et godt nytt år.

Informasjon november

Julegrantenning
Styret inviterer alle beboere til tenning av julegranen ved hjorten 1. desember kl 18:00. Håper å se dere til en hyggelig adventsstund 

Dugnad
Takk til dere som bidro under dugnaden i oktober.

Røykvarsler
Styret oppfordrer beboere til å bytte batteri og kontrollere røykvarslere i eget hjem. Vi går inn i en årstid og høytid hvor det tennes levende lys. Ha fokus på brannsikkerhet.

Matavfallsposer
Grønne poser til matavfallet er plassert i sportsbodene. De som ikke har tilgang til sportsboden kan ta kontakt med vaktmester/styret og det vil bli levert ut, eller man kan komme på styrerommet for å hente selv etter avtale.

Garasjerydding
Det vil bli gjennomført garasjeryddig fra uke 47. Minner om at garasjen ikke er lagringsplass, men at det er lov å ha 1 sett med dekk, samt takstativ/takboks tilknyttet egen p-plass. Avfall som blir kjørt bort av vaktmester vil bli fakturert den enkelte beboer.

Snømåking
Vaktmester har nå plassert ut snøskuffer. Har du lånt en snøskuffe, vennligst plasser den tilbake etter bruk. Styret oppfordrer beboere til å måke eget inngangsparti, dette vil ikke bli utført av vaktmester.

Styret

Informasjon september

Vaktmester

Vaktmester Ole er nå fysisk tilbake på jobb i sameiet

Garasjeportene

Garasjeportene står åpne i «rushtiden», for å skåne portene for slitasje. Om morgenen gjelder det fra klokken 06:30 til 08:45 og om ettermiddagen står portene oppe fra kl 15:00 til 17:00.

Vannrenner

Beboere bes rense vannrenner og avløp for bladverk og bøss for å sikre fri ferdsel for vannet. Noen har også nedløp i boden, sjekk at disse også har fri passasje. Beboere som ønsker løvfanger foran vannrennen inn mot boden kan ta kontakt med vaktmester.

Lamper

Beboere som oppdager defekte lamper i oppganger og garasjeanlegg bes gi beskjed til vaktmester.

Dugnad

I midten av oktober vil det bli gjennomført en dugnad med fokus på beskjæring av busker og hekker. I forkant av denne dugnaden er det ønskelig at beboere selv tar initiativ til å beskjære busker/hekker som er i tilknytning til egen uteplass eller i blomstertrau.

Styret vil bestille en container og kvistkvern i anledning denne dugnaden. Eventuell mer informasjon om hvordan dugnaden gjennomføres vil bli gitt beskjed om.

 

Informasjon mai 2021

Hjemmesiden
Hjemmesiden er oppdatert etter årsmøtet med reviderte vedtekter og årsmøteprotokollen, samt oversikt over styremedlemmer og varamedlemmer. Årsmøtet ble avholdt digitalt, og ble avsluttet 15.04.21.

Dugnad
Dugnaden har ikke blitt gjennomført på tradisjonelt vis i år heller grunnet pandemien. Styret har sett at mange beboere har gjort en innsats under dugnadsuken for å få fellesområdene våre ryddige og fine.

Søppel
Styret oppfordrer beboere til å kaste søppel på egnet sted, slik at vi holder fellesområdene fine.

Gjesteparkering
Skal du ha besøk i sommer som trenger parkeringsplass mer enn 3 døgn? Husk å gi beskjed i god tid til styret slik at parkeringsbevis kan utstedes. Informasjon om bilens registreringsnummer og det aktuelle tidsrommet er nødvendig.

Informasjon august/september

Ventilasjon
Styret minner om at ventilasjonsviften alltid skal være påskrudd. Viftens motor skal rengjøres x 1 per år, mens fettfilteret bør rengjøres x 1 per måned.

Renovasjonsstasjoner
Styret oppfordrer alle til å holde orden rundt/ved renovasjonsstasjonene. Avfall som restavfall, matavfall, plast og papp/papir kan sortes i containerne, alt annet avfall eller avfall som ikke får plass ned i containerne må beboere selv ta ansvar for å kaste på korrekt måte.

Husordenregler
Husordensreglene er oppdatert ifht ny renovasjonsløsning. Husordenreglene finnes i sin helhet på hjemmesiden.

Vaktmestervikar
Styret har som mål å utlyse en stilling som vaktmestervikar innen nyttår. Er det noen beboere som kunne tenke seg å bidra med diverse oppgaver som trengs å bli gjennomført i sameiet, eller være brøytevakt i vinter? Ta kontakt med styret 🙂

Brannvern
Det er ifølge brannvernloven ikke tillatt å ha pyntegjenstander o.l. i oppgangene, disse gjenstandene må fjernes. Trappeoppgangen er en rømningsvei og skal være fri for gjenstander.

Garasjerydding
Det oppbevares mye i garasjeanleggene som ikke skal oppbevares der. Garasjen er ikke en lagringsplass, foruten skiboks/takstativ og et sett med dekk. Det vil i løpet av kort tid foretas en garasjerydding av vaktmester, gjenstander som ikke skal oppbevares i garasjene vil bli kastet uten forvarsel.

Balkongbed
Busker, planter og trær i balkongbedene må vedlikeholdes og beskjæres slik at de ikke henger over kanten ned til naboen eller vokser opp til naboen/taket.

Løvfanger/vannrenner
Beboere må utover høsten følge med på bladavfall foran løvfanger og i vannrenner. Vannrennene skal holdes frie slik at vannet kan renne fritt ned i takrennene.

Råteskadet panel og malerarbeid
Det har gjennom våren og sommeren blitt byttet ut en del råteskadet panel, underveis i dette arbeidet har det kommet frem mer skadet panel enn først antatt. Styret ønsker å få tilbakemelding på råteskadet panel slik at det er klart for fremtidig malingsarbeid. Malingsarbeidet har så vidt begynt, og store deler av Gullberget 4-26 er ferdig malt.

Informasjon mai

Styret håper alt står bra til med alle beboere, og at dere holder dere friske 🙂

Dugnad og feiing
Årets dugnad har blitt avlyst pga situasjonen vi alle befinner oss i om dagen. Vaktmester har satt raker og spader tilgjengelig for de beboerne som har hatt lyst og anledning til å utføre litt hagearbeid, det viktigste har vært å få grusen ut av plenen. Det ble sendt ut egen mail ang. dette. Takk til dere som har bidratt 🙂
Feiebilen er bestilt til torsdag 7. mai.

Låskasser i inngangsdørene
Beboere som har problemer med låskassene til inngangsdørene sine kan
gi beskjed til vaktmester, vaktmester kan være behjelpelig med å bytte
disse. Når det for eksempel ikke lenger kommer et klart «klikk» når man låser eller låser opp er det på tide å bytte låskassen.

Renovasjonsstasjoner
Styret oppfordrer alle til å holde orden rundt/ved renovasjonsstasjonene. Avfall som restavfall, matavfall, plast og papp/papir kan sortes i containerne, alt annet avfall eller avfall som ikke får plass ned i containerne må beboere selv ta ansvar for å kaste på korrekt måte.

Gjesteparkering
Skal du ha besøk i sommer som trenger parkeringsplass mer enn 3 døgn? Husk å gi beskjed i god tid til styret eller vaktmester slik at parkeringsbevis kan utstedes. Informasjon om bilens registreringsnummer og det aktuelle tidsrommet er nødvendig.

Styret

Informasjon januar/februar

Ventilasjon
Styret minner om at ventilasjonsviften alltid skal være påskrudd. Viftens motor skal rengjøres x 1 per år, mens fettfilteret bør rengjøres x 1 per måned.
Vaktmester skal i løpet av våren kontrollere alle viftene for å påse at viftene fungerer hensiktsmessig.

Årsmøtet
Årsmøtet avholdes 17. mars kl 17:30 i Gullhaug barnehage (underetasjen).

Renovasjonsstasjoner
Styret oppfordrer alle til å holde orden rundt/ved renovasjonsstasjonene. Avfall som restavfall, matavfall, plast og papp/papir kan sortes i containerne, alt annet avfall eller avfall som ikke får plass ned i containerne må beboere selv ta ansvar for å kaste på korrekt måte.

Låskasser i inngangsdørene
Beboere som har problemer med låskassene til inngangsdørene sine kan
gi beskjed til vaktmester, vaktmester kan være behjelpelig med å bytte
disse.

Papp/papir
Styret minner om at papp skal deles i mindre biter, slik at det ikke «folder seg ut» nå
pappen kommer ned i containeren.
Styret har observert ved flere anledninger at plastposer med papp/papir er puttet ned
i containeren for papp/papir. Styret oppfordrer på det sterkeste at papp/papir kastes i
container for dette, og at plastposene kastes i container for plast.

Hundebæsj
Styret oppfordrer alle hundeeiere til å plukke opp etter hunden sin, og kaste avfallet på
egnet sted. Det som blir liggende under snøen, dukker opp igjen til våren….

Informasjon desember

Røykvaslernes dag
Røykvaslernes dag var 1. desember. Husket du å teste røykvasleren og skifte
batteri?

Juletrær
Innsamling av juletrær skjer i uke 3. Legg juletrærne på forsiden av blokkene,
ved inngangspartiet.

Ventilasjon
Viften skal alltid være påskrudd. Rengjøring av viften gjennomføres
regelmessig ved behov.

Årsmøtet 2020
Til årsmøtet er det valg av styreleder, 2 styremedlemmer og 4
varamedlemmer. Er du interessert? Gi tilbakemelding til valgkomiteen når de
sender ut forespørsel på nyåret.

Avfall
Julegavepapir skal sortes som restavfall.
Fett fra matlaging skal IKKE i avløpet. Fettet skal puttes i en tom
melkekartong og kastes i restavfallet.

Informasjon november

Digital portåpner
Garasjeportene kan nå åpnes ved hjelp av appen «Pal Gate». For å få tilgang til appen må hver enkelt beboer sende informasjon til vaktmester om mobilnummer, adresse og hvilken garasje en trenger tilgang til. Vaktmester vil aktivere tilgang i appen.
Appen lastes ned i App-Store eller Google-Play

Sommervann
Småhusene må stenge av sommervannet.

Råteskadet panel
I høst har det blitt byttet en del råteskadet panel. Under arbeidet har det blitt avdekket mer skadet panel enn først antatt. Mye er byttet, men det gjenstår fortsatt en del. Arbeidet med å bytte råteskadet panel fortsetter noen uker til, resten blir tatt til neste år.

Snømåking
Styret minner om at beboere selv må måke/strø utenfor hver enkelt dør eller inn mot hoveddørene til blokkene.

Julegrantenning
Styret ønsker velkommen til julegrantenning ved hjorten den 1. desember kl 17:00.

Informasjon september

Busker i blomstertrau
Beboere bes holde orden på busker i blomstertrau. Flere busker henger over kanten på trauet ned mot nabo og dette drysser ned til naboen, vis hensyn. Enkelte steder henger busker ned mot gresset slik at det blir vanskelig for vaktmester å komme inntil med gressklipperen. Beboere bes klippe busken selv, slik at det blir enklere å få klippet gresset.

Vannrenner
Nå nærmer høsten seg, og det samles mye blader i vannrennene på balkongene. Beboere oppfordres til å rense vannrenner og sluk (inne i utebodene) slik at vannet kan renne fritt.

Beplantning
Det er plantet en del nye trær og busker på fellesområdene våre. Styret oppfordrer alle til å utvise forsiktighet ved det som er nyplantet.

Garasjeanlegget
Beboere oppfordres til å holde garasjeanlegget ryddig. Gjenstander som oppbevares i garasjen står i fare for å bli kastet. Minner om at det kan oppbevares et sett med dekk, evt. skiboks eller takstativ på hver enkelt garasjeplass.

Informasjon juni

Innsektsvennlig område
Enkelte områder i sameiet vil ikke bli klippet i sommer for å lage et egnet område for innsekter, dette er områder som i dag er vanskelig å klippe pga bratt terreng. Det vil i de aktuelle områdene bli plantet blomsterfrø slik at det over tid blir blomsterenger.

Busker i blomstertrau
Beboere bes holde orden på busker i blomstertrau. Flere busker henger over kanten på trauet ned mot nabo og dette drysser ned til naboen, vis hensyn. Enkelte steder henger busker ned mot gresset slik at det blir vanskelig for vaktmester å komme inntil med gressklipperen. Beboere bes klippe busken selv, slik at det blir enklere å få klippet gresset.

Sykler og utstyr etter dugnaden
Vaktmester har samlet inn sykler og annet utstyr som ble satt utenfor sykkelbodene ifbm dugnaden. Ta kontakt med styret/vaktmester om det er blitt fjernet gjenstander ved feiltakelse. Sykler og annet utstyr vil bli kastet i slutten av juni om det ikke blir hentet.

Gjesteparkering
Skal du ha besøk i sommer som trenger parkeringsplass mer enn 3 døgn? Husk å gi beskjed i god tid til styret eller vaktmester slik at parkeringsbevis kan utstedes. Informasjon om bilens registreringsnummer og det aktuelle tidsrommet er nødvendig.

Garasjeplass
Styret informerer om at det i forbindelse med parkeringsplassen i garasjen kun skal oppbevares dekk og takstativ/skiboks eller liknende. Se hjemmesiden for ytterligere informasjon.
På årets garasjespyling ble det observert at enkelte også bruker parkeringsplassen som oppbevaring av andre gjenstander, dette er ikke ønskelig mtp brannsikkerheten. Det ble observert at flere oppbevarer dekk på paller, det er ønskelig at disse skiftes ut med dekkstativ. Dekkstativ kan eksempelvis kjøpes på Biltema eller Jula.

Styret ønsker alle beboere en riktig god sommer

Informasjon om årets dugnad

Nå er våren her, og også årets dugnad. Dugnaden i år blir 7. mai for Gullhaugveien og 8. mai for Gullberget + Gullhaugveien 61-63 og 69-93, med start fra kl 17.00. Det vil være grilling fra kl 19.30. Dugnaden fortsetter etter grillingen, helt til vi er ferdige.

Nytt fra i fjor: Tillitsvalgte, eller stedfortreder, vil få utdelt gule vester for å være synlige under dugnaden.

Oppgaver på dugnaden for dere som er tillitsvalgte vil være;
– Finne frem hageredskaper (Gullhaugveien 123) og være ansvarlig for at disse blir levert tilbake til lageret.
– Ha litt oversikt over hvilke områder som er tatt og hvor det evt må rakes/feies, og delegere arbeidet videre til beboere.
– Ha litt kontakt med evt andre tillitsvalgte og delegere beboere over på andre områder om de skulle trenge hjelp.
– Få oversikt over beboere (gjelder også leietakere) som IKKE deltar på dugnaden, og gi tilbakemelding til Styret. Send mail med beboernes navn til therese.tufte84@gmail.com, merk mailen med «Dugnad». Beboere som ikke deltar på dugnaden vil få tilsendt et gebyr fra Styret.

Arbeidsoppgaver for alle på dugnaden er;
– I blokkene skal oppgangene rengjøres (støvsuge/vaske vinduer, vegger og tak). – Tømme sykkelboder og gjøre rent, beboerne er selv ansvarlig for å sette inn egne gjenstander.
– Rake grus og løv fra plenene og sameiets blomsterbed, viktig å fjerne stein fra områder som skal klippes. Grus kan rakes/feies ut på gangveiene i strimler, det er bestilt feiing etter dugnadene. Annet hageavfall puttes i container (Gullhaugveien 123/Gullberget 46).
– Rydde søppel og annet rask fra sameiets område.
– Tømme sandkassene for sand. Vaktmester fyller på med ny sand etter dugnaden.
– Er du «arbeidsledig» meld i fra til din tillitsvalgt, som kanskje har andre oppgaver til deg, enten på ditt eget område, eller andre steder i sameiet. Se kart for områdeinndeling.

Informasjon april

Dugnad
Årets dugnad blir 7. mai for Gullhaugveien og 8. mai for Gullberget + Gullhaugveien 61-63 og 69-93. Se egen informasjon om dugnaden.

Feiing
Styret oppfordrer beboere til å feie foran hver enkelt inngangsdør og ut på gangveien, etter hvert som snøen/isen smelter. Grovfeiing vil bli gjennomført så snart det er mulig.

Garasjespyling
Vaktmester trenger hjelp med garasjespyling. Er det noen beboere som kan være behjelpelig med dette? Garasjespyling gjelder som deltakelse på dugnad. Send mail til vaktmester@gullhaugboligsameie.no innen 7. april.

Garasjerydding
Styret ber beboere rydde garasjeplassen sin innen utgangen av april, dette er et tiltak ifht brannvern. Beboere som ikke rydder plassen sin og hvor vaktmester må kjøre bort avfall vil bli fakturert.

Terrasse
Styret oppfordrer alle beboere å holde det ryddig på egen terrasse, ref. Husordenregler punkt 6.

E-faktura
Gullhaug Boligsameie har inngått avtale om e-faktura. E-fakturareferansen er 00 + kundenummer (står på fakturaen)

Informasjon mars

Årsmøtet
Styret oppfordrer sameiere til å delta på årsmøtet, som avholdes 12. mars kl 18:45 på Gullhaug Flerbrukshus (underetasjen til Gullhaug barnehage). Dersom du er forhindret fra å delta, men allikevel ønsker å avgi stemme ved valg, kan du gi fullmakt til en du stoler på.
Innkallelse og dokumenter vil bli sendt ut på mail eller per post til de som har reservert seg for elektronisk kommunikasjon. Styret vil skrive ut noen eksemplarer og fullmakter, de som trenger kan hente på styrerommet etter avtale.

Låskasser i inngangsdørene
Beboere som har problemer med låskassene til inngangsdørene sine kan
gi beskjed til vaktmester, vaktmester kan være behjelpelig med å bytte
disse.
Når det for eksempel ikke lenger kommer et klart «klikk» når man låser eller låser opp er det på tide å bytte låskassen.

Renovasjonsstasjoner
Styret ber om at det ikke settes søppel utenfor renovasjonsstasjonene. Er det gjenstander som ikke får plass eller skal i containerne, slik som stekeplater, glassplater i kjøleskap o.l., ta det med hjem igjen og kast det når styret bestiller avfallscontainere til høsten igjen.

Matavfallsposer
Styret minner om at poser til matavfallet kan hentes på styrerommet, etter avtale med vaktmester eller styret.

Porttelefoner
Det har periodevis vært problemer med enkelte porttelefoner. Styret har vært i møte med DataCall som har levert og installert porttelefonene. Det er viktig at det varsles styret med en gang det oppdages feil med porttelefonene, og at beboere ikke prøver å rette opp feilen selv. DataCall skal komme kostnadsfritt de nærmeste månedene når det oppstår feil.

Informasjon januar/februar

Låskasser i inngangsdørene
Beboere som har problemer med låskassene til inngangsdørene sine kan
gi beskjed til vaktmester, vaktmester kan være behjelpelig med å bytte
disse.

Papp/papir
Styret minner om at papp skal deles i mindre biter, slik at det ikke «folder seg ut» nå pappen kommer ned i containeren.

Styret har observert ved flere anledninger at plastposer med papp/papir er puttet ned i containeren for papp/papir. Styret oppfordrer på det sterkeste at papp/papir kastes i container for dette, og at plastposene kastes i container for plast.

Årsmøtet 2019
Årets årsmøte blir avholdt tirsdag 12. mars i Gullhaug Flerbrukshus (underetasjen til Gullhaug barnehage).
Valgkomiteen ved Morten Gluva (gluv@online.no) ønsker at sameiere som er interessert i verv i styret melder sin interesse til valgkomiteen. I år er 2 styremedlemmer og 4 varamedlemmer på valg.

Snømåking/strøing
Styret minner om at det ikke vil bli måkt/strødd utenfor oppgangene og utenfor
hver enkelt dør, dette må beboere selv ordne.

Hundebæsj
Styret oppfordrer alle hundeeiere til å plukke opp etter hunden sin, og kaste avfallet på egnet sted. Det som blir liggende under snøen, dukker opp igjen til våren…

Informasjon desember 2018

Avfall

Julegavepapir skal sorteres som restavfall.

Fett fra matlaging skal IKKE i avløpet. Putt fett fra matlagingen i en tom
melkekartong og kast i restavfallet.

Juletrær

Juletrær legges utenfor blokkene, ved inngangsdørene, og utenfor boligene i
småhusene innen utgangen av uke 2. Vaktmester samler inn og kaster
juletrærne.

Snømåking/strøing

Styret minner om at det ikke vil bli måkt/strødd utenfor oppgangene og utenfor
hver enkelt dør, dette må beboere selv ordne.

Ventilator

Ventilatoren på kjøkkenet skal alltid være på, og den må rengjøres med jevne mellomrom.

Parkering

Styret minner om parkeringsbestemmelsene. Det er ikke tillatt for beboere å
benytte gjesteparkeringsplassene. Gjester kan stå inntil 3 døgn, utover dette
kan beboer søke om p-tillatelse for besøkende (maks 14 døgn), evt. korttidsleie
i felles garasjeanlegg utover dette.
Ytterligere informasjon om parkeringsbestemmelsene finnes på hjemmesiden
under «Parkering».

Informasjon november 2018

Vannrenner
Beboere i blokkene må rengjøre renna på terrassen for blader og annet smuss, også inni boden rundt nedløpet, dette for å forebygge at nedløpene blir tett og overvann renner ned til naboen.

Låskasser i inngangsdørene
Beboere som har problemer med låskassene til inngangsdørene sine kan
gi beskjed til vaktmester, vaktmester kan være behjelpelig med å bytte
disse.

Renovasjonsstasjon GV 125
Styret/vaktmester har observert over lengre tid at beholderne for papp/papir ved GV 125 blir full lenge før tømming. Styret har vært i kontakt med kommunen og kommet frem til at den beste løsningen er å øke antall containere for papp/papir, det vil si at en container som i dag er til plast vil bli endret til papp/papir etter tømming 22. november.

Økonomi renovasjonsstasjoner
På årsmøtet 2017 ble det besluttet å gå for en løsning med 2 renovasjonsstasjoner, med en estimert kostnad på 2,8 millioner. På årsmøtet 2018 ble det kommunisert at det ble noen endringer som førte at prosjektet ble noe dyrere enn estimert i 2017.
Total kostnad for renovasjonsprosjektet ble 3.013.021 kroner, dette grunnet flytting av punktet ved GV 125 med opparbeidelse av støttemur og noe ekstra asfaltering ved begge renovasjonsstasjoner.

Snømåking/strøing
Styret minner om at det ikke vil bli måkt/strødd utenfor oppgangene og utenfor
hver enkelt dør, dette må beboere selv ordne.

Brøytevakt
Ta kontakt med styret/vaktmester om du har lyst og mulighet til å være brøytevakt gjennom vinteren.

Brannvern
Styret oppfordrer beboer til å kontrollere røykvarslere og slukkeutstyr regelmessig.

Brannverntips:

Aldri gå fra stearinlys som brenner
Ikke røyke på sengen
Ikke bruk vaske- og oppvaskmaskin når man ikke er hjemme, eller sover
Ikke lade appareter når man sover, og ta ut støpsler på apparater som ikke er i bruk.

Husk å bytte batteri i røykvarsleren innen 1. desember, Røykvarslerens dag

Julegrantenning
Styret ønsker alle beboere velkommen til en liten markering i forbindelse med tenning av julegranen ved hjorten lørdag 1. desember kl 17:00, det vil bli enkel servering med gløgg og pepperkaker. Velkommen!

Informasjon oktober 2018

Takluker
Taklukene i oppgangene i blokkene skal kun brukes av kyndig brannpersonell ved brann, IKKE til lufting.

Vannrenner
Beboere i blokkene må rengjøre renna på terrassen for blader og annet smuss, også inni boden rundt nedløpet, dette for å forebygge at nedløpene blir tett og overvann renner ned til naboen.

Sommervann
Beboere i Gullberget 50 og 64 og Gullhaugveien 69-117 som har stoppekran i egen leilighet må stenge sommervannet og åpne kran og drenering ute. Kontakt vaktmester ved spørsmål eller om du trenger hjelp.

Blomsterbed på terrasse
Beplantning i blomstertrauene skal holdes nede, det skal ikke vokse trær/busker opp til naboen eller opp til taket.

Låskasser i inngangsdørene
Beboere som har problemer med låskassene til inngangsdørene sine kan
gi beskjed til vaktmester, vaktmester kan være behjelpelig med å bytte
disse.

Informasjon august/september

Veranda
Styret oppfordrer beboere til å holde det ryddig på verandaene.

Renovasjonsstasjoner
Styret oppfordrer beboere til å være mer bevisst ved sortering av avfall. Styret har observert at det har blitt bedre, men det er alltid mulig med forbedringer.

Viktig at pappen blir delt i mindre biter, slik at den ikke «bretter» seg ut når den kommer gjennom åpningen.

Matavfallsposer skal brukes til matavfall, og nye poser kan hentes på vaktmesterens kontor ved å kontakte vaktmester eller styreleder.

Låskasser i inngangsdørene
Beboere som har problemer med låskassene til inngangsdørene sine kan
gi beskjed til vaktmester, vaktmester kan være behjelpelig med å bytte
disse.

Garasjeanleggene
Styret oppfordrer beboere til å holde det ryddig i garasjeanleggene. I forbindelse med parkeringsplass kan kun et begrenset antall gjenstander med tilknytning til kjøretøy oppbevares, slik som ett sett dekk og takstativ/skiboks eller liknende.
Oppbevaring av drivstoffkanner, oljeflasker og annet brannfarlig materiale er strengt forbudt.

Råteskadet panel
Styret ønsker tilbakemelding innen 14. september om beboere vet om eller har mistanke om råteskadet panel i bygningsmassen. Send inn bilde med informasjon om aktuell adresse og leilighet slik at dette kan undersøkes nærmere. Råteskadet/annen ødelagt panel skal skiftes ut nå med tanke på maling av bygningsmassen som vil bli gjennomført i årene som kommer.

Informasjon juni 2018

Fellesområde

Styret oppfordrer alle beboere til å holde orden på fellesområdene. Rydd bort leker/gjenstander og plukk opp søppel, det gjør jobben enklere for vaktmester ifht plenklipp, samt at det blir hyggeligere for alle beboere når uteområdene er fine.

Renovasjonsstasjoner

Styret oppfordrer beboere til å være mer bevisst ved sortering av avfall. Kun papp i containeren for papp/papir, posen som brukes til å frakte avfallet til renovasjonsstasjonen kastes i container for plast. Matavfallsposer skal brukes til matavfall, og nye poser kan hentes på vaktmesterens kontor ved å kontakte vaktmester eller styreleder.

Styret er i kontakt med entreprenøren som har hatt jobben med de nye renovasjonsstasjonene. På begge steder må entreprenøren komme tilbake og rette opp feil som er tilkommet. Styret oppfordrer beboere til å respektere sperringer som blir satt opp ifbm med arbeidet, det er for alles sikkerhet.

Brannforebygging

Styret minner om at Bærum kommune har innført totalforbud mot all form for åpen ild, inkl grilling, pga særdeles stor skogbrannfare. Det må komme nedbør av betydelig mengde før forbudet kan oppheves. Følg med på nettsidene til Asker og Bærum brannvesen – www.abbv.no – for når totalforbudet oppheves.

Styret oppfordrer derfor beboere til å utvise forsiktighet ved bruk av åpen ild på egen terrasse Styret ønsker at grilling på fellesområdene ikke forekommer, så lenge skogbrannfaren ansees som betydelig.

Informasjon mai 2018

Dugnad
Styret takker alle beboere for vel gjennomført dugnad.

Renovasjonsstasjoner
Styret oppfordrer beboere til å være mer bevisst ved sortering av avfall. Kun papp i containeren for papp/papir, posen som brukes til å frakte avfallet til renovasjonsstasjonen kastes i container for plast. Matavfallsposer skal brukes til matavfall, og nye poser kan hentes på vaktmesterens kontor ved å kontakte vaktmester eller styreleder.

Informasjon april 2018

Ny renovasjonsløsning

Ved avfallsstasjonene er det returpunkt for papp/papir, plast, matavfall,
restavfall og glass/metall.

Papir/papp: skal legges løst i containeren, evt. plastpose som brukes til
frakt til avfallsstasjonen kastes i containeren for plast.

Plast: plastemballasje skal skylles og tørkes.

Matavfall: sorteres i grønn pose fra kommunen, viktig at det kun blir
benyttet grønn biopose!! Nye poser for matavfall kan hentes på vaktmesters
kontor etter avtale med vaktmester eller styret.

Glass/metall: gi beskjed til styret når container for glass/metall begynner å
bli full, da må styret varsle kommunen for å få den tømt.

Farlig avfall og elektrisk avfall: annet avfall som ikke kan sortes ved
avfallsstasjonene leveres til ISI Gjenvinningsstasjon eller til forhandler.

Mer informasjon finnes på sameiets hjemmesider.

Dugnad 2018

Dato for årets dugnad er 7. mai for Gullberget og 8. mai for Gullhaugveien, med
start fra kl 17:00.

Garasjespyling

Beboere som kan være med på garasjespyling gir beskjed til vaktmester så
snart som mulig.

Garasjeanleggene

Garasjen må ryddes før garasjespylingen og skal holdes ryddig gjennom
hele året pga brannsikkerhet.

Gjenstander som oppbevares i garasjen, og som ikke skal være der, vil bli
fjernet uten advarsel før garasjespylingen.

Tillitsvalgte

Oversikt over tillitsvalgte finnes på hjemmesiden. Er du tillitsvalgt har du et
lite ekstra ansvar på dugnaden, evt. finne stedfortreder. Ønsker du ikke
lenger være tillitsvalgt er det fint om du finner en erstatter og gir beskjed
til styret.

Vaktmester

Vaktmester jobber 50%. Vaktmester er tilstede/tilgjengelig i oddetallsuker
mandag til torsdag kl 07:00-21:00. Vaktmester er tilgjengelig på
telefon/mail, se hjemmesiden for kontaktinformasjon. Styret ved styreleder
kontaktes når vaktmester ikke er tilstede.

Låsekasser i inngangsdørene

Beboere som har problemer med låsekassene til inngangsdørene sine kan
gi beskjed til vaktmester, vaktmester kan være behjelpelig med å bytte
disse.

Ladepunk el-bil

Det har den siste tiden blitt installert flere ladepunkter for el-bil. Ønsker du
ladepunkt for el-bil, ta kontakt styret. Ladepunktet blir installert på hver
enkelts beboer parkeringsplass.

Informasjon desember 2017

Hentedager papp/papir og plast

Se hentekalenderen i appen «Min renovasjon» for dato for
henting av papp/papir og plast. Ved innføring av ny
renovasjonsløsning vil det være containere for papp/papir og plast.

Avfall

Julegavepapir skal sorteres som restavfall.

Fett fra matlaging skal IKKE i avløpet. Putt fett fra matlagingen i en tom
melkekartong og kast i restavfallet.

Røykvarslere

Styret oppfordrer alle beboere til å skifte batteri i røykvarslerne, og kontrollere
at de virker. Dette er spesielt viktig da vi går inn i en tid hvor det tennes mye
levende lys.

El-bil

Styret skal avholde et informasjonsmøte ang ladeplass for el-bil 9. januar kl 19
i Gullhaug Flerbrukshus.

Styret minner om at det er forbudt å lade el-bil/hybrid gjennom vanlig
stikkontakt i garasjeanleggene pga brannfaren.

Juletrær

Juletrær legges utenfor blokkene, ved inngangsdørene, og utenfor boligene i
småhusene innen utgangen av uke 2. Vaktmester samler inn og kaster
juletrærne.

Snømåking/strøing

Styret minner om at det ikke vil bli måkt/strødd utenfor oppgangene og utenfor
hver enkelt dør, dette må beboere selv ordne.

Informasjon november 2017

Hentedager papp/papir og plast

Se hentekalenderen på appen «Min renovasjon», eller Bærum kommune sine hjemmesider. Ved innføring av ny renovasjonsløsning vil det være containere for papp/papir og plast.

Brannvern

Styret oppfordrer beboer til å kontrollere røykvarslere og slukkeutstyr regelmessig.

Brannverntips:

Aldri gå fra stearinlys som brenner
Ikke røyke på sengen
Ikke bruk vaske- og oppvaskmaskin når man ikke er hjemme, eller sover
Ikke lade appareter når man sover, og ta ut støpsler på apparater som ikke er i bruk.

Husk å bytte batteri i røykvarsleren innen 1. desember, Røykvarslerens dag

Renovasjon

Styret har hatt tett kontakt med kommunen ang. renovasjon. Styret har bestemt leverandør for ny renovasjonsløsning, og ny løsning vil komme på plass før nyttår. Bærum kommune og/eller styret kommer tilbake med mer informasjon når det nærmer seg å ta i bruk det nye renovasjonssystemet.

Julegrantenning

Styret ønsker alle beboer velkommen til en liten markering i forbindelse med tenning av julelysene på grantreet mellom GV 61 og GV 121 søndag 3. desember kl 16:00, det vil bli servering av gløgg og pepperkaker. Velkommen!

Nye strømmålere

Hafslund Nett skal skifte ut alle strømmålere i sameiet til automatiske strømmålere, dette er på oppdrag fra Norges Vassdrags og Energidirektorat. Utskiftningen utføres av El Tel i tidsperioden 30. oktober til 23. desember. Strømmen er forventet å bli borte 10 min per måler og det er beregnet 20 minutters monteringstid per strømmåler.
For mer informasjon, se: https://www.hafslundnett.no/kunde/ny_maaler/14390

Ventilator

Ventilatoren på kjøkkenet skal alltid være på, og den må rengjøres med jevne mellomrom.

Ladepunkt el-bil

Styret har i lengre tid arbeidet for å få installert ladepunkter for el-bil. Styret har hatt flere el-installatører på befaring og innhentet tilbud fra disse. Styret ønsker å lage en langsiktig plan for installering av ladepunkter i garasjeanleggene.

Diverse

Gjenstander som ble flyttet fra oppgangen og ut i garasjen ifbm boning av gulvet i oppgangene tidligere i høst, og som fremdeles står i garasjeanlegget, vil bli kastet.

Beboere som ikke mottar informasjonsskrivet og annen informasjon på mail, bes sende mail til styret@gullhaugboligsameie.no og nordeng-lyberg@braekhus.no, merk mailen med «Gullhaug Boligsameie»

Styret

Informasjon september

Hentedager papp/papir og plast

Se hentekalenderen på appen «Min renovasjon», eller Bærum kommune sine
hjemmesider.

Låsekasser i inngangsdørene

Beboere som har problemer med låsekassene til inngangsdørene sine kan gi
beskjed til vaktmester, vaktmester kan være behjelpelig med å bytte disse.

Renovasjon

Styret har hatt tett kontakt med kommunen ang. renovasjon. Kommunen har
vært på befaring før sommeren og styret har oversendt bilder og
dokumentasjon. Styret må avvente svar fra kommunen før anbud fra aktuelle
aktører kan innhentes. Mer informasjon vil bli gitt når saken er mer avklart med
kommunen.

Ventilator

Ventilatoren på kjøkkenet skal alltid være på, og den må rengjøres med jevne
mellomrom.

Parkering

Styret minner om parkeringsbestemmelsene. Det er ikke tillatt for beboere å
benytte gjesteparkeringsplassene. Gjester kan stå inntil 3 døgn, utover dette
kan beboer søke om p-tillatelse for besøkende (maks 14 døgn), evt. korttidsleie
i felles garasjeanlegg utover dette.
Ytterligere informasjon om parkeringsbestemmelsene finnes på hjemmesiden
under «Parkering».

Styret oppfordrer beboere til å parkere mest mulig parallelt med de hvite
stripene i garasjeanlegget, etter innspill fra flere beboere.

El-bil

Styret har begynt å jobbe med ordning om ladepunkter for el-bil i
garasjeanleggene. Arbeidet vil ta noe tid for å kunne finne den beste løsningen
for vårt sameie og innhente tilbud fra aktuelle aktører.
Styret presiserer at det ikke er lov å lade el-biler i vanlig stikkontakt i garasjen
pga brannsikkerheten.

Uteboder

Styret minner om at det ikke er lagringsplass mellom utebodene, så
gjenstander som er lagret der vil bli fjernet. Beboere bes om at det holdes
orden på sameiets område.

Diverse

Beboere som trenger portåpner, ventilator, nøkler o.l. kan kontakte vaktmester
på vaktmester@gullhaugboligsameie.no, se ellers under «Viktig informasjon» på
hjemmesiden.

Informasjon juni/juli 2017

Hentedager papp/papir og plast

Følg med på appen Min Renovasjon for henting av papp/papir og plast. De
første dagene for henting er; 3. og 31. juli.

Terrasser

Styret oppfordrer alle beboere til å holde det ryddig på terrassene.

Oppganger

Oppgangene skal ikke brukes til oppbevaring, annet enn til barnevogner som
er i bruk. I GV 65 hvor sykler i oppgangen har vært et problem er det nå
montert sykkelstativ ved inngangspariet, beboere bes flytte sykler og annet ut.

Røyking

Styret oppfordrer røykere til å ikke kaste sneiper på bakken, det ser ikke
særlig pent ut. Styret oppfordrer alle til å holde området vårt pent til glede for
alle.

Informasjon mai 2017

Hentedager papp/papir og plast

Hentedager for papp/papir og plast er 8. mai og 6. juni. Følg ellers med på kommunens hjemmesider for oppdatert informasjon. Tips: Last ned appen, Min Renovasjon.

Dugnad

Dato for årets dugnad er 8. mai for Gullhaugveien og 9. mai for Gullberget, med start fra kl 17:00. Se eget informasjonsskriv Informasjon ang årets dugnad.

Elbil og ladbar hybrid

Styret ber beboere som vurderer kjøp av elbil og ladbar hybrid om sende inn søknad til Styret på opprettelse av ladepunkt, og vente på godkjenning fra Styret. Det er STRENGT FORBUDT med skjøteledning!

Styret ønsker å presisere at beboere per dags dato må bekoste alle kostnader ifht ladepunkt selv, og at dette må utføres av godkjent elektriker, etter skriftlig godkjenning av Styret. Strømkapasiteten er begrenset og i enkelte garasjer er det ikke kapasitet til å installere ladepunkt. Styret ønsker å utarbeide felles retningslinjer for installering/lading av elbil og ladbar hybrid i felles garasjeanlegg, men disse er ennå ikke på plass.

Informasjon april 2017

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 22. april og 13. mai (hentet fra hentekalenderen til Bærum kommune).

Dugnad

Årets dugnad blir 8. mai for Gullhaugveien og 9. mai for Gullberget. Vaktmester Ole trenger hjelp med spyling av garasjene ifbm dugnaden, beboere som ønsker å hjelpe til med garasjespyling bes gi beskjed til vaktmester (mail til vaktmester@gullhaugboligsameie.no)

Vårrengjøring

Styret ber beboere ikke spyle terrassene, vask heller lett over. Ved spyling inn mot veggen vil vann renne nedover langs veggen, det er konstruert slik under bygging.

Varmtvann

Beboere har informert Styret om at det periodevis ikke kommer varmtvann. Styret ønsker å kartlegge omfanget av dette ytterligere og ber derfor beboer gi beskjed til Styret når det mangler varmtvann. Styret ønsker også informasjon om dato/dag og klokkeslett.

Elbil/hybrid

Styret ønsker ikke at beboere skal lage eget ladepunkt for elbil/hybrid pga hensynet til brannsikkerheten. Styret skal utrede muligheten for ladepunkter for elbil/hybrid i sameiet, men dette vil trolig ikke skje før i 2018.

Informasjon mars 2017

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 3. og 24. mars.

Årsmøtet 2017

Årsmøtet blir avholdt mandag 13. mars kl 18:45 i Gullhaug Flerbrukshus.

Låsekasser i inngangsdørene

Beboere som har problemer med låsekassene til inngangsdørene sine kan gi beskjed til vaktmester, vaktmester kan være behjelpelig med å bytte disse.

Informasjon februar 2017

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 10. februar og 3. mars.

Årsmøtet 2017

Årsmøtet blir avholdt mandag 13. mars kl 18:45 i Gullhaug Flerbrukshus, egen innkallelse og saksliste kommer senere.

På årsmøtet skal det skal velges; 2 styremedlemmer og 4 varamedlemmer til Styret og 3 personer til valgkomiteen.

Valgkomiteen ønsker at seksjonseiere som er interessert i styreverv tar kontakt via mail (m-woh@online.no) innen 15.02.17.

Låsekasser i inngangsdørene

Beboere som har problemer med låsekassene til inngangsdørene sine kan gi beskjed til vaktmester, vaktmester kan være behjelpelig med å bytte disse.

Informasjon januar 2017

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 20. januar og 10. februar.

Årsmøtet 2017

Årsmøtet blir avholdt mandag 13. mars kl 18:45 i Gullhaug Flerbrukshus, egen innkallelse og saksliste kommer senere.

På årsmøtet skal det skal velges; 2 styremedlemmer og 4 varamedlemmer til Styret og 3 personer til valgkomiteen.

Valgkomiteen ønsker at seksjonseiere som er interessert i styreverv tar kontakt via mail (m-woh@online.no) innen 15.02.17.

Juletrær

Fredag 13. januar vil det komme en container for juletrær, containeren blir satt i nærheten av hjorten. Beboere er selv ansvarlig for å kaste juletreet sitt der.

Informasjon desember 2016

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 30. desember og 20. januar 2017.
Avfall

Julegavepapir skal sorteres som restavfall.

Fett fra matlaging skal IKKE i avløpet. Putt fett fra matlagingen i en tom melkekartong og kast i restavfallet.
Røykvarslere

Styret oppfordrer alle beboere til å skifte batteri i røykvarslerne, og kontrollere at de virker. Dette er spesielt viktig da vi går inn i en tid hvor det tennes mye levende lys.

Informasjon november 2016

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 18. november og 9. desember.

Sykler, oppganger og garasjeanlegg

Beboere bes rydde i egne ting som er plassert i sykkelboden, oppganger og i garasjeanlegget. Oppgangen og garasjen skal ikke brukes til oppbevaring.

Søppel

Styret oppfordrer beboer til å ikke fylle søppelcontainerne overfulle, se heller om containeren ved siden har ledig kapasitet.

Blomstertrau

Styret ber beboere som har trær høyere enn 1,5 meter, og spesielt de trærne som går opp til naboen eller over taket, om å fjerne disse. Store trær har store rotanlegg noe som kan være med på å skade blomstertrauene og dreneringen i disse.

Motorvarmer/bebasto

Styret oppfordrer beboere til å ikke bruke motorvarmer/bebasto inne i garasjeanlegget da det i enkelte garasjer er dårlig utlufting.

Informasjon oktober 2016

Hentedager papp/papir og plast
Papp/papir og plast blir hentet 7. oktober, 28. oktober og 18. november.

Blikk
Blikkarbeidene på de røde blokkene starter i uke 39, arbeidet utføres av Follo Tak. I forbindelse med dette vil det bli litt aktivitet på terrassene.

Sykler
Styret oppfordrer beboere til å merke syklene sine i sykkelbodene med navn. Sykler som ikke er merket vil bli fjernet etter 1. november, dette gjøres for å rydde plass til sykler og annet som i dag blir oppbevart i oppgangene. Det er kun barnevogner i bruk skal oppbevares i oppgangene.

Frivillig dugnad
Styret ønsker å arrangere en frivillig dugnad i løpet av høsten og til våren. Styret ønsker i den forbindelse en oversikt over hvilke oppgaver som dere beboere ønsker at blir gjort. Send mail til styret@gullhaugboligsameie.no, merk mailen med «Frivillig dugnad».

Avtaler
Etter oppfordring fra beboere informerer Styret om håndverkere og andre som Styret har avtale med. Ved kontakt med disse vil beboere få noe gunstigere pris.
Elektriker:
Gnistfri Elektro, tlf. 95441828. 10% på materiell.
Andersons Elektro AS, tlf 91183406.
Rørlegger:
Vøyenenga Rør AS, tlf. 67138090
Byggvare:
Maxbo Bærums Verk. Oppgi konto «Gullhaug Boligsameie Beboer».

El-bil
Styret er i en prosess for å undersøke om det er kapasitet på Sameiets elektriske anlegg til å lade el-bil, og evt hvor mange biler det er kapasitet til.