Informasjon juli

Ny forretningsfører

Styret har endret forretningsfører til Solibo for sameiet. Kontaktinformasjon til kontaktpersonen til sameiet ligger på hjemmesiden under «Kontakt oss» og «Styret».

Vedlikehold

Været har vært med oss denne forsommeren. Det har blitt utført mye malingsarbeid, blant annet er Gullhaughuset og de røde blokkene helt ferdig. Nå begynner vi med småhusene. Målet er at innen høsten kommer er alle småhusene ferdig malt.

Garasjespyling og oppmerking av p-plasser

Grunnet det flotte maleværet er spyling av garasjene satt litt på vent, dette gjøres etter sommerferien. Noen beboere har meldt seg til å bli med, disse vil bli kontaktet når det nærmer seg for å finne dato for garasjespylingen.

Styret trenger hjelp fra beboere for å gjennomføre denne oppgaven. Det er nødvendig med 2 personer til hver garasje. Beboere som har kjøretøy i GB 66-88, GV 121-123 og GV 125-127 må melde seg til styret for å bidra til garasjespyling, ellers vil ikke disse garasjene hverken bli vasket eller målt opp med nye striper til p-plassene.

Trepleie

På sameiets området står det 2 døde trær, disse vil av sikkerhetsmessige årsaker bli fjernet. I tillegg er vil småskogen bli tynnet ut.

Avfall

Styret minner om at det kun er grønne poser til matavfall som skal kastes i containeren for matavfall. Ny poser for matavfall finnes i sykkelbodene og i de hvite umerkete postkassene på postkassestativene. Gi beskjed til styret om det er tomt.

Større biter av pappavfall må deles i mindre biter, uten mulighet for å «brette» seg ut igjen for både å utnytte kapasiteten i containeren og unngå «propp» i det smale første partiet av containeren.

 

Styret ønsker alle beboere en riktig god sommer