Enhetene

 Blokk 1,2,3,15,16,17 

blokk 1,2,3,15,16,17

 Hus  6, 7, 8, 9, 10, 11

hus 6,7,8,9,10,11

Hus 12,13,14

hus 12,13,14