Informasjon februar 2024

Årsmøte 2024

Årets årsmøte avholdes i Forsamlingssalen på Gullhaug skole tirsdag 9. april kl 19:00. Oppmøte fra kl 18:45 for registrering.

Solibo har allerede sendt ut varsel til beboere, som har registrert epost i systemet. Dersom du ikke har fått informasjon fra forretningsfører, gi beskjed til styret. Dokumenter til årsmøtet sendes ut digitalt.

Forslag som seksjonseiere ønsker behandlet på årsmøtet må sendes til styret innen 8. mars.

I år er det valg av styreleder, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Ta kontakt med valgkomiteen om du ønsker å bidra i styret i Gullhaug Boligsameie. Send mail til styret@gullhaugboligsameie.no så videresendes informasjon til valgkomiteen.

Bom ved Gullhaugveien 67

Tidligere i vinter ble bommen ved GV 67 kjørt ned av brøytebilen. Styret har tatt kontakt med entreprenør og de vil sette opp ny bom til våren.

Ventilasjon

Viften skal alltid være påskrudd. Rengjøring av viften gjennomføres regelmessig ved behov.