Tillitsvalgte

Tillitsvalgt:
I alle boliger i Gullhaug boligsameie er det en tillitsvalgt som skal fungere som kontaktperson for din oppgang/boenhet.

Finn frem til hvilken tillitsmann som tilhører deg der du bor hvis det er noe du lurer på.

Navn Adresse
Ingeborg Ruud Gullberget 4-26
Kristin Ueland Nishimura Gullberget 28
Ulf Berger Gullberget 30
Torkel Haug Gullberget 32-46
Solveig Uran Gullberget 50-64
Jostein Saxegaard Gullberget 66-88
Morten Olsen Gullhaugveien 61
Espen Tufte Gullhaugveien 63
Elisabeth Fosse Gullhaugveien 65
Marie Haukefer Gullhaugveien 67
Ole Tråholt Gullhaugveien 69-83
Monja Hellebostad Gullhaugveien 87-101
Gullhaugveien 103-117
Anne Katrine Tofthagen Gullhaugveien 121
Christian Bakke Gullhaugveien 123
Anne Strand Gullhaugveien 125
Bjørn Eidsvåg Gullhaugveien 127
Liv Wensaas Gullhaugveien 129
Gullhaugveien 131