Tillitsvalgte

Tillitsvalgt:
I alle boliger i Gullhaug boligsameie er det en tillitsvalgt som skal fungere som kontaktperson for din oppgang/boenhet.

Oppgaven som tillitsvalgt rullerer hvert år.