Informasjon april

Årsmøte 2023
Årets årsmøte har blitt avholdt. Protokoll etter årsmøtet er lagt ut på hjemmesiden. Forretningsfører har sendt ut både protokoll og oppdaterte vedtekter. Vedtektene er revidert under punkt 12 ifht antall fullmakter hver møtedeltaker kan stille med.

Vannrenner
Beboere oppfordres til å holde vannrennene på terrassen åpne slik at vannet har fri passasje ned mot avløpet. Beboere som har nedløp i uteboden bes kontrollere at det er fri passasje også der.

Vedlikehold
Styret ønsker tilbakemeldinger om ting som trenger vedlikehold. Sameiet vårt er stort og vi trenger derfor hjelp fra dere beboere til å få og holde oversikt over hvor og hva slags feil/mangler/vedlikehold som trengs rundt om. Er du i tvil? Send mail med beskrivelse så kommer en fra styret og tar en titt 

I tiden fremover, når været tillater det, vil maling av Gullhaughuset og Gullberget 32-88 bli prioritert. I tillegg skal branndører i Gullberget 4-26 og 66-88 skiftes.

Gi gjerne tilbakemelding til styret om du har lyst til å bidra med vedlikeholdsoppgaver.

Matavfallsposer
Grønne poser til matavfall er plassert i felles sykkelboder og i hvite postkasser uten merking på postkassestativ.

Dugnad
Årets dugnad gjennomføres 9. mai for Gullberget og småhusene og 10. mai for Gullhaugveien. Ifbm dugnaden blir det satt ut containere for HAGEAVFALL.

Grovfeiing
Grovfeiing blir gjennomført 28. april. Beboere som har tid og mulighet kan gjerne bidra med å få singel ut i veien, f.eks. ut fra inngangspartiene og ut i veien.’

Sykkelboder
Styret har fått tilbakemelding fra flere beboere om at flere sykkelboder og sykkelskur (gamle søppelskur) er fulle med sykler. Under dugnaden skal alle sykler plasseres utenfor slik at boder og skur kan rengjøres. I etterkant er hver enkelt beboer ansvarlig for å sette inn egne eiendeler. Sykler og evt. annet som ikke blir satt tilbake etter noe tid vil bli kastet.

Garasjespyling og oppmerking av p-plasser
Garasjespyling og oppmerking av p-plasser er planlagt gjennomført før sommeren. Styret er avhengig av at noen blir med på denne oppgaven. Ta kontakt med styret om du kan bidra  Ved lav deltagelse vil garasjer hvor beboere bidrar bli prioritert.

Arbeidsgruppe solcellepanel
På årsmøtet ble det tatt opp muligheten for solcellepanel montert i sameiet for å redusere energikostnadene. Det ble besluttet å opprette en arbeidsgruppe som skal kartlegge mulighetene for dette. Foreløpig består arbeidsgruppen av Ole Ivan Nilsen og Tom Erik Brauer. Er det flere som har lyst til å engasjere seg i dette arbeidet? Ta kontakt med styret, så videreformidler vi kontakt.

Vaktmester
Sameiet har per nå ikke ansatt egen vaktmester. Styret er heller ikke i prosess nå for å anskaffe ny vaktmester.

Styret

Garasjespyling 2022

Vaktmester trenger hjelp ifbm spyling av garasjene, helst 2 per blokk. Er det noen som er hjemme på dagtid og kan bidra? Garasjespyling gjelder som deltagelse på dugnaden. Kan du ikke bidra når din garasje skal spyles, kanskje du kan en annen dag? Gi beskjed til vaktmester Ole, tlf. 90792859.

I forbindelse med garasjespylingen må alle biler ut av garasjene.

Mandag 9.5 kl 0900 Gullhaugveien 129 – 131.
Mandag 9.5 kl 1300 Gullberget 4 – 26
Mandag 9.5 kl 1700 Gullberget 32 – 46

Tirsdag 10.5 kl 0900 Gullhaugveien 125 – 127
Tirsdag 10.5 kl 1300 Gullhaugveien 61 – 63
Tirsdag 10.5 kl 1700 Gullberget 66 – 88

Onsdag 11.5 kl 0900 Gullhaugveien 65 – 67
Onsdag 11.5 kl 1300 Gullhaugveien 121 – 123
Onsdag 11.5 kl 1700 Gullberget 28 – 30

Informasjon mars

Vannrenner
Beboere oppfordres til å holde vannrennene på terrassen frie for is og bøss som tetter nedløpet, la vannet få fri passasje ned mot avløpet.

Dugnad
Årets dugnad vil bli gjennomført i uke 17.

Garasjespyling
Garasjespyling blir gjennomført på dagtid 9., 10. og 11. mai, mer informasjon om hvilket tidspunkt som gjelder for hver enkelt garasje kommer. I forbindelse med garasjespylingen trenger vaktmester hjelp fra 2-3 stk per blokk, ta kontakt med vaktmester (vaktmester@gullhaugboligsameie.no) om du har anledning til i bidra.

I forkant av garasjespylingen skal garasjen ryddes for alle gjenstander, foruten evt. dekk og takstativ / takboks.

Feil/mangler
Styret ønsker at beboere blir flinkere til å informere vaktmester/styret om feil og mangler i sameiet, slik som mørke lyspunkter, ødelagte låskasser og lignende. Det er fint å få oversikt og rette opp i feilene så raskt som mulig.

Varmtvann
Styret oppfordrer beboere til fortsatt å reflektere over vannforbruket sitt, og iverksette tiltak for å redusere bruk av varmtvann.

Styret

Informasjon om årets dugnad

Nå er våren her, og også årets dugnad. Dugnaden i år blir 7. mai for Gullhaugveien og 8. mai for Gullberget + Gullhaugveien 61-63 og 69-93, med start fra kl 17.00. Det vil være grilling fra kl 19.30. Dugnaden fortsetter etter grillingen, helt til vi er ferdige.

Nytt fra i fjor: Tillitsvalgte, eller stedfortreder, vil få utdelt gule vester for å være synlige under dugnaden.

Oppgaver på dugnaden for dere som er tillitsvalgte vil være;
– Finne frem hageredskaper (Gullhaugveien 123) og være ansvarlig for at disse blir levert tilbake til lageret.
– Ha litt oversikt over hvilke områder som er tatt og hvor det evt må rakes/feies, og delegere arbeidet videre til beboere.
– Ha litt kontakt med evt andre tillitsvalgte og delegere beboere over på andre områder om de skulle trenge hjelp.
– Få oversikt over beboere (gjelder også leietakere) som IKKE deltar på dugnaden, og gi tilbakemelding til Styret. Send mail med beboernes navn til therese.tufte84@gmail.com, merk mailen med «Dugnad». Beboere som ikke deltar på dugnaden vil få tilsendt et gebyr fra Styret.

Arbeidsoppgaver for alle på dugnaden er;
– I blokkene skal oppgangene rengjøres (støvsuge/vaske vinduer, vegger og tak). – Tømme sykkelboder og gjøre rent, beboerne er selv ansvarlig for å sette inn egne gjenstander.
– Rake grus og løv fra plenene og sameiets blomsterbed, viktig å fjerne stein fra områder som skal klippes. Grus kan rakes/feies ut på gangveiene i strimler, det er bestilt feiing etter dugnadene. Annet hageavfall puttes i container (Gullhaugveien 123/Gullberget 46).
– Rydde søppel og annet rask fra sameiets område.
– Tømme sandkassene for sand. Vaktmester fyller på med ny sand etter dugnaden.
– Er du «arbeidsledig» meld i fra til din tillitsvalgt, som kanskje har andre oppgaver til deg, enten på ditt eget område, eller andre steder i sameiet. Se kart for områdeinndeling.