Informasjon april

Årsmøte 2023
Årets årsmøte har blitt avholdt. Protokoll etter årsmøtet er lagt ut på hjemmesiden. Forretningsfører har sendt ut både protokoll og oppdaterte vedtekter. Vedtektene er revidert under punkt 12 ifht antall fullmakter hver møtedeltaker kan stille med.

Vannrenner
Beboere oppfordres til å holde vannrennene på terrassen åpne slik at vannet har fri passasje ned mot avløpet. Beboere som har nedløp i uteboden bes kontrollere at det er fri passasje også der.

Vedlikehold
Styret ønsker tilbakemeldinger om ting som trenger vedlikehold. Sameiet vårt er stort og vi trenger derfor hjelp fra dere beboere til å få og holde oversikt over hvor og hva slags feil/mangler/vedlikehold som trengs rundt om. Er du i tvil? Send mail med beskrivelse så kommer en fra styret og tar en titt 

I tiden fremover, når været tillater det, vil maling av Gullhaughuset og Gullberget 32-88 bli prioritert. I tillegg skal branndører i Gullberget 4-26 og 66-88 skiftes.

Gi gjerne tilbakemelding til styret om du har lyst til å bidra med vedlikeholdsoppgaver.

Matavfallsposer
Grønne poser til matavfall er plassert i felles sykkelboder og i hvite postkasser uten merking på postkassestativ.

Dugnad
Årets dugnad gjennomføres 9. mai for Gullberget og småhusene og 10. mai for Gullhaugveien. Ifbm dugnaden blir det satt ut containere for HAGEAVFALL.

Grovfeiing
Grovfeiing blir gjennomført 28. april. Beboere som har tid og mulighet kan gjerne bidra med å få singel ut i veien, f.eks. ut fra inngangspartiene og ut i veien.’

Sykkelboder
Styret har fått tilbakemelding fra flere beboere om at flere sykkelboder og sykkelskur (gamle søppelskur) er fulle med sykler. Under dugnaden skal alle sykler plasseres utenfor slik at boder og skur kan rengjøres. I etterkant er hver enkelt beboer ansvarlig for å sette inn egne eiendeler. Sykler og evt. annet som ikke blir satt tilbake etter noe tid vil bli kastet.

Garasjespyling og oppmerking av p-plasser
Garasjespyling og oppmerking av p-plasser er planlagt gjennomført før sommeren. Styret er avhengig av at noen blir med på denne oppgaven. Ta kontakt med styret om du kan bidra  Ved lav deltagelse vil garasjer hvor beboere bidrar bli prioritert.

Arbeidsgruppe solcellepanel
På årsmøtet ble det tatt opp muligheten for solcellepanel montert i sameiet for å redusere energikostnadene. Det ble besluttet å opprette en arbeidsgruppe som skal kartlegge mulighetene for dette. Foreløpig består arbeidsgruppen av Ole Ivan Nilsen og Tom Erik Brauer. Er det flere som har lyst til å engasjere seg i dette arbeidet? Ta kontakt med styret, så videreformidler vi kontakt.

Vaktmester
Sameiet har per nå ikke ansatt egen vaktmester. Styret er heller ikke i prosess nå for å anskaffe ny vaktmester.

Styret

Informasjon februar

Årsmøtet 2022
Årets årsmøte avholdes 10. mars kl 19:00 i Forsamlingssalen på Gullhaug skole. Oppmøte kl 18:45 for registrering. Forsamlingssalen ligger i u-etg. med inngang fra hovedinngangen. Dokumenter til årsmøtet blir sendt ut digitalt fra Hammersborg. Vel møtt!

Vannrenner
Beboere oppfordres til å holde vannrennene på terrassen frie for is og bøss som tetter nedløpet, la vannet få fri passasje ned mot avløpet.

Piggsko/brodder
Vi har lagt bak oss flere glatte uker hvor mange har benyttet piggsko/brodder, dette merkes også på gulvbelegget i oppgangene. Vær så vennlig å ta på piggsko/brodder nede på teppet ved inngangsdøren slik at gulvbelegget i oppgangene ikke blir ødelagt.

Snømåking
Styret ønsker å rette en takk til de beboerne som er flinke til å måke fellesarealer, slik som foran inngangsdørene, trapper og ifbm avfallstasjonene. TUSEN TAKK 

Feil/mangler
Styret ønsker at beboere blir flinkere til å informere vaktmester/styret om feil og mangler i sameiet, slik som mørke lyspunkter, ødelagte låskasser og lignende. Det er fint å få oversikt og rette opp i feilene så raskt som mulig.

Varmtvann
Styret oppfordrer beboere til fortsatt å reflektere over vannforbruket sitt, og iverksette tiltak for å redusere bruk av varmtvann.

Papp/papir
Styret oppfordrer beboere som kaster papp om å flatpakke eller dele opp store pappbiter, da store pappbiter «kiler» seg fast nede i containeren og lager store luftlommer slik at containeren fort oppleves som full. Ved at vi får utnyttet kapasiteten til containeren kan vi unngå ekstra tømming av containeren og dermed redusere renovasjonskostnadene noe.

Styret

Ventilasjon

Det må ikke byttes til ventilatorer som ikke suger fra bad og kjøkken samtidig. Viktig å rengjøre ventilatormotoren årlig. Filter på kjøkkenhette må også vaskes flere ganger pr år. Olje og fet mat tetter filteret fort. Eventuelle spørsmål om rengjøring og vedlikehold kan stilles til vaktmester. Evt anskaffelse av ny kjøkkenvifte, ta kontakt med vaktmester. Kullfilter ventilator tilkoplet til systemet, fungerer ikke.

Vedlagt bilde av hvordan Villavent skapvifte fungerer. Les videre