Informasjon april 2024

Årsmøte 2024

Årets årsmøte avholdes i Forsamlingssalen på Gullhaug skole tirsdag 9. april kl 19:00. Oppmøte fra kl 18:45 for registrering.

Dugnad

Dugnaden gjennomføres 6. og 7. mai. Hold av datoene allerede nå 

Forsøpling

Avfall, herunder også sigarettsneip og snus, kastes i restavfall og ikke på bakken.

I tillegg observeres det at det plasseres diverse søppel ved renovasjonsstasjonene som ikke går ned i kontainerne. Avfall som plasseres ved kontainerne blir ikke tatt med av renovasjon.

Beboere som har avfall som ikke kan kastes i kontainerne, slik som kjeler, stekepanner, malingspann, småelektrisk kan blant annet tas med til Shell Bærums Verk når «Isi på hjul» står der hver tirsdag fra kl 16-18. Farlig avfall og elektrisk er gratis å levere.
For mer informasjon, se kommunens hjemmeside.

https://www.baerum.kommune.no/tjenester/avfall-og-gjenvinning/isi-gjenvinningsstasjon/mobilt-mottak-isi-pa-hjul/

Husdyrekskrementer

Styret oppfordrer beboere som har hund og katt til å plukke opp etter eget dyr.

Ventilasjon

Viften skal alltid være påskrudd. Rengjøring av viften gjennomføres regelmessig ved behov.