Renovasjon

Sameiet har 2 avfallsstasjoner, de er plassert hhv ved Gullberget 30 og Gullhaugveien 125. Ved avfallsstasjonene er det returpunkt for papp/papir, plast, matavfall, restavfall og glass/metall.

Papir/papp
Drikkekartong skylles, tørkes og legges i kubber sammen med papir og papp. Tørkepapir eller annet papir som er forurenset av matrester, olje eller lignende skal ikke i papirinnsamlingen. Store pappbiter deles i mindre biter før de puttes i containeren, dette for å forhindre at den «bretter» seg ut og danner en propp.

Plastemballasje
Plastemballasje skal skylles og tørkes. Plastleker, kulepenner og skumgummi skal ikke gjenvinnes som plastembalasje.

Matavfall
Sorteres i grønn pose fra kommunen. Ny pose for matavfall kan hentes på vaktmesters kontor etter avtale med styret.

Glass/metall
Gi beskjed til styret når container for glass/metall begynner å bli full, da må styret varsle kommunen for å få den tømt.

Farlig avfall og elektrisk avfall
Annet avfall som ikke kan sortes ved avfallsstasjonene leveres til ISI Gjenvinningsstasjon eller til forhandler.

Se ellers Kildesorteringsguide fra kommunen.