Vaktmester

Vaktmester Ole Snøløs går av med pensjon 30. november 2022, kontakt styret.