Informasjon februar 2023

Valgkomité

I forbindelse med årsmøtet trengs en valgkomité. Ved forrige årsmøte ble Gro Solberg og Bjørn Eidsvåg valgt. Da Bjørn Eidsvåg har tiltrådt som styremedlem kan han ikke lenger sitte i valgkomitéen. Valgkomitéen trenger 1-2 nye medlemmer. I år er det valgt av 2 styremedlemmer. Ta kontakt med styret om du er interessert 

Årsmøte 2023

Årets årsmøte avholdes onsdag 15. mars i forsamlingssalen på Gullhaug skole. Innkalling med mer informasjon kommer, men sett av datoen i kalenderen allerede nå.

Snøbrøyting

Styret minner om at beboere er selv ansvarlig for å måke/strø utenfor egen inngangsdør.

Vannrenner

Beboere oppfordres til å holde vannrennene på terrassen frie for snø og is slik at vannet har fri passasje ned mot avløpet. Beboere som har nedløp i uteboden bes kontrollere at det er fri passasje også der.

Feil/mangler

Styret ønsker at beboere blir flinkere til å informere styret om feil og mangler i sameiet, slik som mørke lyspunkter, ødelagte låskasser og lignende. Det er fint å få oversikt og rette opp i feilene så raskt som mulig. Sendes til styret på mail.

Råteskadet panel

Styret ønsker informasjon om råteskadet panel på bygningsmassen. I årene fremover fortsetter arbeidet med å male bygningsmassen og derfor er det hensiktsmessig å få byttet råteskadet panel før malingsarbeidet påbegynnes.

Informasjon februar

Årsmøtet 2022
Årets årsmøte avholdes 10. mars kl 19:00 i Forsamlingssalen på Gullhaug skole. Oppmøte kl 18:45 for registrering. Forsamlingssalen ligger i u-etg. med inngang fra hovedinngangen. Dokumenter til årsmøtet blir sendt ut digitalt fra Hammersborg. Vel møtt!

Vannrenner
Beboere oppfordres til å holde vannrennene på terrassen frie for is og bøss som tetter nedløpet, la vannet få fri passasje ned mot avløpet.

Piggsko/brodder
Vi har lagt bak oss flere glatte uker hvor mange har benyttet piggsko/brodder, dette merkes også på gulvbelegget i oppgangene. Vær så vennlig å ta på piggsko/brodder nede på teppet ved inngangsdøren slik at gulvbelegget i oppgangene ikke blir ødelagt.

Snømåking
Styret ønsker å rette en takk til de beboerne som er flinke til å måke fellesarealer, slik som foran inngangsdørene, trapper og ifbm avfallstasjonene. TUSEN TAKK 

Feil/mangler
Styret ønsker at beboere blir flinkere til å informere vaktmester/styret om feil og mangler i sameiet, slik som mørke lyspunkter, ødelagte låskasser og lignende. Det er fint å få oversikt og rette opp i feilene så raskt som mulig.

Varmtvann
Styret oppfordrer beboere til fortsatt å reflektere over vannforbruket sitt, og iverksette tiltak for å redusere bruk av varmtvann.

Papp/papir
Styret oppfordrer beboere som kaster papp om å flatpakke eller dele opp store pappbiter, da store pappbiter «kiler» seg fast nede i containeren og lager store luftlommer slik at containeren fort oppleves som full. Ved at vi får utnyttet kapasiteten til containeren kan vi unngå ekstra tømming av containeren og dermed redusere renovasjonskostnadene noe.

Styret

Informasjon januar 2022

Varmtvann
Styret oppfordrer beboere til å reflektere over vannforbruket sitt, og iverksette tiltak for å redusere bruk av varmtvann.

Kostnaden for strøm til varmtvann for november og desember 2021 kom på 180 000 kroner, noe som er betydelig høyere enn styret kunne forutsi da det ble besluttet å øke andelen for strøm-varmtvann på husleien gjeldende fra januar 2022. Styret forventer at strømkostnaden for januar og februar kan bli høyere.

Heldigvis har sameiet relativt nye beredere som holder godt på varmen og som er energieffektive, men ved fortsatt svært høye strømkostnader vil det bli aktuelt å øke posten for strøm-varmtvann ytterligere allerede til neste år.

Årsmøtet 2022
Årets årsmøte avholdes 10. mars, det er per i dag svært usikkert i hvilken form årsmøtet vil avholdes. Styret har dialog med Hammersborg (tidl. Brækhus) ang. årsmøtet, og mer informasjon kommer når form, sted og tid for årsmøtet er besluttet.

Valg
Ved årets årsmøte er styreleder, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer på valg. Har du lyst til å bidra? Gi beskjed til valgkomiteen når mer informasjon kommer fra dem.

Juletrær
Container for juletrær blir stående ved parkeringen utenfor Gullhaugveien 123 fra torsdag 13. januar til tirsdag 18. januar.

Papp/papir
Styret oppfordrer beboere som kaster papp om å flatpakke eller dele opp store pappbiter, da store pappbiter «kiler» seg fast nede i containeren og lager store luftlommer slik at containeren fort oppleves som full. Ved at vi får utnyttet kapasiteten til containeren kan vi unngå ekstra tømming av containeren og dermed redusere renovasjonskostnadene noe.

Styret

Årsmøter

Årsmøteprotokoll 2023

Last ned Årsmøteprotokoll 2023

Årsmøteprotokoll 2022

Last ned Årsmøteprotokoll 2022

Årsmøteprotokoll 2021

Last ned Årsmøteprotokoll 2021

Årsmøteprotokoll 2020

Last ned Årsmøteprotokoll 2020

Årsmøteprotokoll 2019

Last ned Årsmøteprotokoll 2019

Årsmøteprotokoll 2018

Last ned Årsmøteprotokoll 2018

Årsmøteprotokoll 2017

Last ned Årsmøteprotokoll 2017

Årsmøteprotokoll 2016

Last ned Årsmøteprotokoll 2016

Last ned protokoll for ekstraordinært årsmøte 2016 her.

Årsmøteprotokoll 2015

Last ned Årsmøteprotokoll 2015

Årsmøteprotokoll 2014

Last ned Årsmøteprotokoll 2014

Årsmøteprotokoll 2013

Last ned Årsmøteprotokoll 2013

Årsmøteprotokoll 2012

Last ned Årsmøteprotokoll 2012