Branninstruks

Forebyggende brannsikringstiltak for beboere

De fleste branner utvikler seg svært raskt, derfor er det viktig at alle boenheter har fungerende røykvarsler og manuelt slokkeutstyr.

Ved brann:
– Varsle de som er i leiligheten.
– Prøv å slokke med tilgjengelig slukkeutstyr.
– Lukk alle dører og vinduer til brannen.
– Ring brannvesenet på tlf: 110.

Ved branntilløp skal bygget forlates ved å benytte hovedtrappen om dette er mulig. Er den ikke tilgjengelig pga. røyk, gå ut på terrassen. Hold dører og vinduer lukket. Branndører må ikke blokkeres. HEIS MÅ IKKE BENYTTES!
Hold dere samlet utenfor boenheten. Ikke forlat området. Stå klar til å orientere brannvesen/politi om beboere som evt mangler.

Røykvarslere:
Det er krav om at hver leilighet skal ha montert minst én røykvarsler. Røykvarsleren skal monteres slik at den høres tydelig på alle soverommene når dører er lukket. Det må ikke være mer enn én dør mellom røykvarsler og soverom/oppholdsrom for å være sikker på at varselssignalet høres tydelig.

Beboerne skal påse:
– At røykvarsleren har funksjonsdyktig batteri montert, og at varsleren fungerer.
– Kontrollere varsleren regelmessig (minst en gang i måneden) ved å trykke inn og holde testknappen inne i minst 2-3 sekunder til varsleren utløses.
– Ved lengre fravær kontrolleres varsleren i henhold til ovennevnte punkt umiddelbart etter hjemkomsten.
– Gjør det til en vane å skifte batteri en gang i året, f.eks første uke i desember.

Slokkeutstyr i boenhetene:
Det er krav om at hver leilighet skal ha manuelt slokkeutstyr som kan benyttes i alle rom i boligen, dette kan enten være en husbrannslange eller et brannslukningsapparat. Den opprinnelige røde husbrannslangen er ubrukelig, iflg branninspeksjonen, og den enkelte beboer oppfordres til å bytte ut denne. Man kan evt handle dette på sikkerhetsbutikken.no eller skaffe et brannslukningsapparat av type pulver eller skum. Et skumapparat anbefales da disse ikke vil skade møbler og tekstiler på samme måte som pulver. Hvis man har husbrannslange, må man passe på at den er lang nok til å nå inn i alle rom i boligen.

Rømningsveier:
To uavhengige rømningsveier per boenhet; hovedtrapp og terrasse.

Alternativ rømningsvei:
Trappeoppganger som har rømningsstige kan benyttes for adgang til tak for videre sikker rømning. I et slikt tilfelle må man være sikker på hvor brannen er lokalisert. Nødutganger i garasjene er merket, og her kan man komme ut uten nøkkel.

Brannfarlig materiale:
Oppbevaring av drivstoff eller annet brennbart materiale er ikke tillatt i garasjeanlegget. Røyking er heller ikke tillatt. Gassflasker skal oppbevares i friluft, eller i godt ventilerte rom, fri for brennbart materiale. I oppgangene skal det ikke oppbevares annet enn barnevogner som er i bruk. Sykler, sparkesykler etc skal settes i sykkelbod eller annet egnet sted.