Informasjon juni 2014

Brannvern

Sameiet har fått nye krav og retningslinjer fra Asker og Bærum brannvesen ifht felles garasjeanlegg. Det er kun bilen og bilens naturlige tilbehør (takgrind, skistativ, skiboks og ett sett med dekk) som skal være på parkeringsplassen. Brannfarlige ting skal ikke oppbevares i garasjeanlegget.
Skrivet fra brannvesenet: Felles garasjeanlegg

Søppel

Styret oppfordrer beboere til IKKE la søppel og liknende stå i oppgangene, pga brannfare og andre beboeres ve og vel.

I søppelcontainerne skal det kun kastes restavfall. Alt annet avfall må kastes på egnet sted, til kildesortering eller Isi avfallsanlegg på Skui.

Vedlikehold

Arbeidet med blikket på de 2 siste gule blokkene starter i uke 32.

Det er observert flere råtne vinduer i sameiet, spesielt i trebebyggelsen. Vaktmester vil i den forbindelse ta en runde for å kontrollere vinduer.

Sameiet oppfordrer beboere som har egne varmtvannsbeholdere om å skifte disse om de er av eldre dato (20 år eller mer) eller er defekte. Beboere som må skifte varmtvannsbeholdere kan kontakte styret, om det er mange som skal skiftes kan styret være behjelpelige med å innhente anbud for å få en bedre pris. Frist for å melde fra til styret, fredag 13/6.