Vedtekter

Vedtekter for Gullhaug Boligsameie

I vedtektene finnes emnene;
1. Innledning
2. Seksjon
3. Disposisjon over seksjon
4. Seksjonseiernes plikter
5. Seksjonseiernes vedlikeholdsplikt
6. Vedlikeholdsfond
7. Forandringer i boligen, antenne, markiser m.m.
8. Boligsameiets plikter
9. Fellesutgifter
10. Utleie
11. Mislighold
12. Sameiermøte
13. Styret
14. Forretningsfører
15. Pantesikkerhet overfor sameiet
16. Pålegg om salg
17. Fravikelse
18. Tvister
19. Vedtektsendring

Last ned Vedtekter (oppdatert 15.03.23)

Vedtektene kan endres på det årlige sameiermøtet/årsmøtet. Forslag til endringer sendes til styret i god tid før årsmøtet.