Informasjon mai

Årsmøte 2024

Protokoll fra årets årsmøtet er nå lagt på hjemmesiden under «Årsmøter».

Maling og vedlikehold av blokkene

Det ble besluttet av årsmøtet maling skulle lånefinansieres. Anbud er innhentet og malearbeidet begynner før sommeren. Beboere er selv ansvarlig for å male trepanelet på egen terrasse/egne terrasser, utstyr/maling fås av styret.
Panel blir undersøkt for råteskade ifbm med vasking av panelet.

Asfaltering

Det er asfaltert utenfor Gullhaughuset og Gullhaugveien 61-67.

Garasjespyling

Det vil bli garasjespyling før sommeren, det er nødvendig med minst 2 beboere per garasje.
Ta kontakt med styret dersom du har mulighet til å bidra 2-3 timer for å rengjøre din garasje.

Husdyrekskrementer

Styret oppfordrer beboere som har hund og katt til å plukke opp etter eget dyr. Det er nå plassert ut noen søppelkasser på lyktestolper for enklere å kunne kaste hundeposene.

Ventilasjon

Viften skal alltid være påskrudd. Rengjøring av viften gjennomføres regelmessig ved behov.

17. mai

Styret ønsker alle beboere en riktig god 17. mai og flott feiring av nasjonaldagen.

Styret