Fellesarealer

Felles utearealer:
Grøntområdet er til felles bruk. Styret tar seg av beplantning på fellesområdene. Beboere får ikke lov å plante blomster, busker og trær på fellesområdet.

Lekeplasser:
I Gullhaug boligsameie er det opparbeidet flere lekeplasser med ulike apparater. Over sandkassene er det montert netting for å hindre at spesielt katter bruker sanden som toalett, brukere av sandkassen oppfordres til å påse at nettet blir montert igjen etter bruk. Det finnes flere ulike lekeplasser på området.

Lekeplassene på GullhaugHer finner du de ulike lekeplassene:

Utenfor Gullberget 32-46.
På grøntområdet mellom Gullhaugveien
61-63/65-67 og 121-123.
Utenfor Gullhaugveien 95-101
Utenfor Gullhaugveien 129 og 131.

 

Alle oppfordres til å holde lekeplassene ryddige slik at det er hyggelig for alle å bruke dem! Forlat området slik du ønsker å finne det.

Verandakasser:
Alle verandakasser skal vedlikeholdes av hver enkelt beboer. Planter skal holdes i orden slik at det ikke er til sjenanse for naboer. Planter i verandakassene skal ikke vokse opp til naboen over, heller ikke ut over kanten slik at det faller ned blader og lignende på naboen under.
Det oppfordres til kun å ha mindre planter/lavtvoksende busker i verandakassene.

Garasjeanlegg:
I garasjene skal det kun oppbevares et sett med dekk, evt skiboks/takstativ, dette pga brannsikkerhet. Vennligst påse at garasjeport lukkes og dører låses.

Leie av garasjeplass:
Gullhaug Boligsameie har flere ledige plasser i garasjene i sameiet som kan leies av beboere. Leiepris for en garasjeplass er kr. 300,- pr mnd. Kontakt styret for leie av ekstra garasjeplass.

Kjøring og parkering:
Kjøring og parkering innenfor bommene på området skal begrenses til et minimum, det kan også være til hinder ved brannutrykning eller syketransport. Vi har mange små barn som må kunne bevege seg trygt inne på området. Husene står tett og området er ikke dimensjonert for verken bilkjøring eller parkering innenfor bommene.
Parkering inne på området kan medføre bot.

NB! Parkering på gjesteplassene er bare tillatt for gjester til boligsameiet, det blir regelmessig kontrollert at denne bestemmelsen overholdes.

Trappevask:
Trappeoppgangene vaskes ukentlig av et rengjøringsbyrå. Ved inn- og utflytting, samt ved oppussing må beboere ved behov vaske selv.

Sykkelboder:
Kun for oppbevaring av beboernes sykler som er navnet/merket.

Markiser:
Ønsker du å montere markise må du sende søknad til styret@gullhaugboligsameie.no

Snøbrøyting:
Brøyting og strøing av gangveier og parkeringsplasser utføres av det firmaet som styret til enhver tid har engasjert. Utenfor inngangene må beboere selv måke for snø. Forøvrig er det utplassert strøkasser som kan benyttes av beboere til strøing av veiene.