Informasjon november

Telenor
Styret har innhentet nytt anbud på tv- og internettløsning. Telenor ble valgt som leverandør. I forbindelse med det nye tilbudet må dekoder og ruter byttes i hver enkelt leilighet. Alle sameiere vil motta en sms fra entreprenør hvor man kan velge tidspunkt for når montør kommer for å bytte ut utstyret. Estimert tidsbruk per leilighet er satt til 20-30 minutter. Oppstart er allerede 13. november.

Beboere som ikke bytter utstyret vil etter konverteringen miste både tv- og internettsignaler.

Oppgangene
Styret ber beboere holde ytterdørene til oppgangene være lukket, samt at varmeovnene skal stå på (og ikke justeres).

Styret oppfordrer beboere til ikke benytte brodder/piggsko i oppgangene, det ødelegger gulvbelegget.

Søppel
Det er kun restavfall, matavfall, papp/papir, plast og glass/metall som passer ned i søppelcontainerne som skal kastes ved avfallsstasjonen i sameiet. ALT annet avfall skal leveres på egnet vis.

Det opplyses om at hver tirdag står ISI på hjul nede ved Shell på Bærums Verk fra kl 16-18, se kommunens hjemmeside for mer informasjon. Elektrisk avfall skal ikke kastes i sameiet, det kan returneres gratis f.eks. til forhandlere av elektriske produkter.

Vannrenner
Beboere må rense vannrenner på egen terrasse/område slik at vannet får fri passasje ned i avløp.

Vinter og snø
Strøkasser er fylt opp, det er tillatt for beboere å hente strøsand for å strø på glatte partier.

Beboere må ved snøfall selv måke utenfor eget inngangsparti, og strø om det blir glatt.

Vedlikehold
Malingsarbeidene tar pause for vinteren. Gjenstår fortsatt noe på Gråhusene til våren/sommeren, og så fortsetter malingsarbeidet i GV 103-117.

Styret