Gullhaug Boligsameie

Gullhaug Boligsameie befinner seg på Bærums Verk, tilhørende Bærum kommune.

Sameiet har eiet tomt og ligger på en høyde som vender ut mot dels friarealer og pent opparbeidede fellesarealer. Det er gangavstand til barne- og ungdomsskole, samt godt med barnehager på Gullhaug/Bærums Verk. Det er ca. 15 minutters gange til de fleste servicetilbud på Bærums Verk.

Rimelig nærhet til kjøpesentre med ytterligere tilbud på Rykkinn, Kolsås og i Sandvika. Offentlig kommunikasjon med buss i umiddelbar nærhet.

Gullhaug Boligsameie i Bærum

Sameiets bygningsmasse består av 176 leiligheter.

Disse er fordelt på 9 stk. terrasseblokker/hus med flate tak i henholdsvis 2-3 etasjer og 6 mindre svalgangshus med saltak i 2 etasjer.

 

Alle terrasseblokkene og husene har underliggende garasjeanlegg, her finnes også tekniske rom av forskjellig art.

Boder og søppelrom er lokalisert i egne uthus. Sameiet har også flere gjesteparkeringsplasser.

Gullhaug Boligsameies adresser er: Gullberget 4-88 og Gullhaugveien 61-117, 121-131. Det er 2 typer fasadekledning i sameiet. Terrasseblokkene på 3 etasjer (6 stk) er i hovedsak forblendet med teglstein. Terrassehusene på 2 etasjer (3 stk) og småhus på 2 etasjer (6 stk. inkl. ”Gullhaughuset”) har liggende overflatebehandlet trepanel.