Husordensregler

«Husorden» har til hensikt å skape gode forhold innen sameiet. Foruten plikter og ordensregler som er nødvendig, vil vi med «Husorden» sikre beboerne trivsel og hygge. Vi vil oppnå dette ved at «Husorden» blir fulgt og alle opptrer med hensyn og forståelse overfor hverandre.

«Husorden» er et supplement til boligsameiets vedtekter. Meldinger fra styret til beboerne, ved rundskriv eller oppslag som supplerer de gjeldende bestemmelser, skal gjelde på samme måte som «Husorden»- bestemmelsene.

Last ned Husordensregler for Gullhaug Boligsameie