Informasjon februar

Årsmøtet 2022
Årets årsmøte avholdes 10. mars kl 19:00 i Forsamlingssalen på Gullhaug skole. Oppmøte kl 18:45 for registrering. Forsamlingssalen ligger i u-etg. med inngang fra hovedinngangen. Dokumenter til årsmøtet blir sendt ut digitalt fra Hammersborg. Vel møtt!

Vannrenner
Beboere oppfordres til å holde vannrennene på terrassen frie for is og bøss som tetter nedløpet, la vannet få fri passasje ned mot avløpet.

Piggsko/brodder
Vi har lagt bak oss flere glatte uker hvor mange har benyttet piggsko/brodder, dette merkes også på gulvbelegget i oppgangene. Vær så vennlig å ta på piggsko/brodder nede på teppet ved inngangsdøren slik at gulvbelegget i oppgangene ikke blir ødelagt.

Snømåking
Styret ønsker å rette en takk til de beboerne som er flinke til å måke fellesarealer, slik som foran inngangsdørene, trapper og ifbm avfallstasjonene. TUSEN TAKK 

Feil/mangler
Styret ønsker at beboere blir flinkere til å informere vaktmester/styret om feil og mangler i sameiet, slik som mørke lyspunkter, ødelagte låskasser og lignende. Det er fint å få oversikt og rette opp i feilene så raskt som mulig.

Varmtvann
Styret oppfordrer beboere til fortsatt å reflektere over vannforbruket sitt, og iverksette tiltak for å redusere bruk av varmtvann.

Papp/papir
Styret oppfordrer beboere som kaster papp om å flatpakke eller dele opp store pappbiter, da store pappbiter «kiler» seg fast nede i containeren og lager store luftlommer slik at containeren fort oppleves som full. Ved at vi får utnyttet kapasiteten til containeren kan vi unngå ekstra tømming av containeren og dermed redusere renovasjonskostnadene noe.

Styret