Informasjon mars

Vannrenner
Beboere oppfordres til å holde vannrennene på terrassen frie for is og bøss som tetter nedløpet, la vannet få fri passasje ned mot avløpet.

Dugnad
Årets dugnad vil bli gjennomført i uke 17.

Garasjespyling
Garasjespyling blir gjennomført på dagtid 9., 10. og 11. mai, mer informasjon om hvilket tidspunkt som gjelder for hver enkelt garasje kommer. I forbindelse med garasjespylingen trenger vaktmester hjelp fra 2-3 stk per blokk, ta kontakt med vaktmester (vaktmester@gullhaugboligsameie.no) om du har anledning til i bidra.

I forkant av garasjespylingen skal garasjen ryddes for alle gjenstander, foruten evt. dekk og takstativ / takboks.

Feil/mangler
Styret ønsker at beboere blir flinkere til å informere vaktmester/styret om feil og mangler i sameiet, slik som mørke lyspunkter, ødelagte låskasser og lignende. Det er fint å få oversikt og rette opp i feilene så raskt som mulig.

Varmtvann
Styret oppfordrer beboere til fortsatt å reflektere over vannforbruket sitt, og iverksette tiltak for å redusere bruk av varmtvann.

Styret