Garasjespyling 2022

Vaktmester trenger hjelp ifbm spyling av garasjene, helst 2 per blokk. Er det noen som er hjemme på dagtid og kan bidra? Garasjespyling gjelder som deltagelse på dugnaden. Kan du ikke bidra når din garasje skal spyles, kanskje du kan en annen dag? Gi beskjed til vaktmester Ole, tlf. 90792859.

I forbindelse med garasjespylingen må alle biler ut av garasjene.

Mandag 9.5 kl 0900 Gullhaugveien 129 – 131.
Mandag 9.5 kl 1300 Gullberget 4 – 26
Mandag 9.5 kl 1700 Gullberget 32 – 46

Tirsdag 10.5 kl 0900 Gullhaugveien 125 – 127
Tirsdag 10.5 kl 1300 Gullhaugveien 61 – 63
Tirsdag 10.5 kl 1700 Gullberget 66 – 88

Onsdag 11.5 kl 0900 Gullhaugveien 65 – 67
Onsdag 11.5 kl 1300 Gullhaugveien 121 – 123
Onsdag 11.5 kl 1700 Gullberget 28 – 30