Informasjon januar 2022

Varmtvann
Styret oppfordrer beboere til å reflektere over vannforbruket sitt, og iverksette tiltak for å redusere bruk av varmtvann.

Kostnaden for strøm til varmtvann for november og desember 2021 kom på 180 000 kroner, noe som er betydelig høyere enn styret kunne forutsi da det ble besluttet å øke andelen for strøm-varmtvann på husleien gjeldende fra januar 2022. Styret forventer at strømkostnaden for januar og februar kan bli høyere.

Heldigvis har sameiet relativt nye beredere som holder godt på varmen og som er energieffektive, men ved fortsatt svært høye strømkostnader vil det bli aktuelt å øke posten for strøm-varmtvann ytterligere allerede til neste år.

Årsmøtet 2022
Årets årsmøte avholdes 10. mars, det er per i dag svært usikkert i hvilken form årsmøtet vil avholdes. Styret har dialog med Hammersborg (tidl. Brækhus) ang. årsmøtet, og mer informasjon kommer når form, sted og tid for årsmøtet er besluttet.

Valg
Ved årets årsmøte er styreleder, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer på valg. Har du lyst til å bidra? Gi beskjed til valgkomiteen når mer informasjon kommer fra dem.

Juletrær
Container for juletrær blir stående ved parkeringen utenfor Gullhaugveien 123 fra torsdag 13. januar til tirsdag 18. januar.

Papp/papir
Styret oppfordrer beboere som kaster papp om å flatpakke eller dele opp store pappbiter, da store pappbiter «kiler» seg fast nede i containeren og lager store luftlommer slik at containeren fort oppleves som full. Ved at vi får utnyttet kapasiteten til containeren kan vi unngå ekstra tømming av containeren og dermed redusere renovasjonskostnadene noe.

Styret