Juletre 2022

Container til juletrær er bestilt og vil stå på parkeringsplassen utenfor GV 125 i perioden fra torsdag 13. januar til tirsdag 18. januar.

Hver enkelt beboer er ansvarlig for å legge eget tre i containeren.

Etter 18. januar er beboere selv ansvarlig for å kaste juletrær på egnet sted. Det er gratis å levere til ISI gjenvinningsstasjon.

Styret ønsker alle beboere et godt nytt år.