Informasjon om årets dugnad

Nå er våren her, og også årets dugnad. Dugnaden i år blir 7. mai for Gullhaugveien og 8. mai for Gullberget + Gullhaugveien 61-63 og 69-93, med start fra kl 17.00. Det vil være grilling fra kl 19.30. Dugnaden fortsetter etter grillingen, helt til vi er ferdige.

Nytt fra i fjor: Tillitsvalgte, eller stedfortreder, vil få utdelt gule vester for å være synlige under dugnaden.

Oppgaver på dugnaden for dere som er tillitsvalgte vil være;
– Finne frem hageredskaper (Gullhaugveien 123) og være ansvarlig for at disse blir levert tilbake til lageret.
– Ha litt oversikt over hvilke områder som er tatt og hvor det evt må rakes/feies, og delegere arbeidet videre til beboere.
– Ha litt kontakt med evt andre tillitsvalgte og delegere beboere over på andre områder om de skulle trenge hjelp.
– Få oversikt over beboere (gjelder også leietakere) som IKKE deltar på dugnaden, og gi tilbakemelding til Styret. Send mail med beboernes navn til therese.tufte84@gmail.com, merk mailen med «Dugnad». Beboere som ikke deltar på dugnaden vil få tilsendt et gebyr fra Styret.

Arbeidsoppgaver for alle på dugnaden er;
– I blokkene skal oppgangene rengjøres (støvsuge/vaske vinduer, vegger og tak). – Tømme sykkelboder og gjøre rent, beboerne er selv ansvarlig for å sette inn egne gjenstander.
– Rake grus og løv fra plenene og sameiets blomsterbed, viktig å fjerne stein fra områder som skal klippes. Grus kan rakes/feies ut på gangveiene i strimler, det er bestilt feiing etter dugnadene. Annet hageavfall puttes i container (Gullhaugveien 123/Gullberget 46).
– Rydde søppel og annet rask fra sameiets område.
– Tømme sandkassene for sand. Vaktmester fyller på med ny sand etter dugnaden.
– Er du «arbeidsledig» meld i fra til din tillitsvalgt, som kanskje har andre oppgaver til deg, enten på ditt eget område, eller andre steder i sameiet. Se kart for områdeinndeling.