Informasjon april

Dugnad
Årets dugnad blir 7. mai for Gullhaugveien og 8. mai for Gullberget + Gullhaugveien 61-63 og 69-93. Se egen informasjon om dugnaden.

Feiing
Styret oppfordrer beboere til å feie foran hver enkelt inngangsdør og ut på gangveien, etter hvert som snøen/isen smelter. Grovfeiing vil bli gjennomført så snart det er mulig.

Garasjespyling
Vaktmester trenger hjelp med garasjespyling. Er det noen beboere som kan være behjelpelig med dette? Garasjespyling gjelder som deltakelse på dugnad. Send mail til vaktmester@gullhaugboligsameie.no innen 7. april.

Garasjerydding
Styret ber beboere rydde garasjeplassen sin innen utgangen av april, dette er et tiltak ifht brannvern. Beboere som ikke rydder plassen sin og hvor vaktmester må kjøre bort avfall vil bli fakturert.

Terrasse
Styret oppfordrer alle beboere å holde det ryddig på egen terrasse, ref. Husordenregler punkt 6.

E-faktura
Gullhaug Boligsameie har inngått avtale om e-faktura. E-fakturareferansen er 00 + kundenummer (står på fakturaen)