Informasjon mars

Årsmøtet
Styret oppfordrer sameiere til å delta på årsmøtet, som avholdes 12. mars kl 18:45 på Gullhaug Flerbrukshus (underetasjen til Gullhaug barnehage). Dersom du er forhindret fra å delta, men allikevel ønsker å avgi stemme ved valg, kan du gi fullmakt til en du stoler på.
Innkallelse og dokumenter vil bli sendt ut på mail eller per post til de som har reservert seg for elektronisk kommunikasjon. Styret vil skrive ut noen eksemplarer og fullmakter, de som trenger kan hente på styrerommet etter avtale.

Låskasser i inngangsdørene
Beboere som har problemer med låskassene til inngangsdørene sine kan
gi beskjed til vaktmester, vaktmester kan være behjelpelig med å bytte
disse.
Når det for eksempel ikke lenger kommer et klart «klikk» når man låser eller låser opp er det på tide å bytte låskassen.

Renovasjonsstasjoner
Styret ber om at det ikke settes søppel utenfor renovasjonsstasjonene. Er det gjenstander som ikke får plass eller skal i containerne, slik som stekeplater, glassplater i kjøleskap o.l., ta det med hjem igjen og kast det når styret bestiller avfallscontainere til høsten igjen.

Matavfallsposer
Styret minner om at poser til matavfallet kan hentes på styrerommet, etter avtale med vaktmester eller styret.

Porttelefoner
Det har periodevis vært problemer med enkelte porttelefoner. Styret har vært i møte med DataCall som har levert og installert porttelefonene. Det er viktig at det varsles styret med en gang det oppdages feil med porttelefonene, og at beboere ikke prøver å rette opp feilen selv. DataCall skal komme kostnadsfritt de nærmeste månedene når det oppstår feil.