Informasjon januar/februar

Låskasser i inngangsdørene
Beboere som har problemer med låskassene til inngangsdørene sine kan
gi beskjed til vaktmester, vaktmester kan være behjelpelig med å bytte
disse.

Papp/papir
Styret minner om at papp skal deles i mindre biter, slik at det ikke «folder seg ut» nå pappen kommer ned i containeren.

Styret har observert ved flere anledninger at plastposer med papp/papir er puttet ned i containeren for papp/papir. Styret oppfordrer på det sterkeste at papp/papir kastes i container for dette, og at plastposene kastes i container for plast.

Årsmøtet 2019
Årets årsmøte blir avholdt tirsdag 12. mars i Gullhaug Flerbrukshus (underetasjen til Gullhaug barnehage).
Valgkomiteen ved Morten Gluva (gluv@online.no) ønsker at sameiere som er interessert i verv i styret melder sin interesse til valgkomiteen. I år er 2 styremedlemmer og 4 varamedlemmer på valg.

Snømåking/strøing
Styret minner om at det ikke vil bli måkt/strødd utenfor oppgangene og utenfor
hver enkelt dør, dette må beboere selv ordne.

Hundebæsj
Styret oppfordrer alle hundeeiere til å plukke opp etter hunden sin, og kaste avfallet på egnet sted. Det som blir liggende under snøen, dukker opp igjen til våren…