Informasjon juni

Innsektsvennlig område
Enkelte områder i sameiet vil ikke bli klippet i sommer for å lage et egnet område for innsekter, dette er områder som i dag er vanskelig å klippe pga bratt terreng. Det vil i de aktuelle områdene bli plantet blomsterfrø slik at det over tid blir blomsterenger.

Busker i blomstertrau
Beboere bes holde orden på busker i blomstertrau. Flere busker henger over kanten på trauet ned mot nabo og dette drysser ned til naboen, vis hensyn. Enkelte steder henger busker ned mot gresset slik at det blir vanskelig for vaktmester å komme inntil med gressklipperen. Beboere bes klippe busken selv, slik at det blir enklere å få klippet gresset.

Sykler og utstyr etter dugnaden
Vaktmester har samlet inn sykler og annet utstyr som ble satt utenfor sykkelbodene ifbm dugnaden. Ta kontakt med styret/vaktmester om det er blitt fjernet gjenstander ved feiltakelse. Sykler og annet utstyr vil bli kastet i slutten av juni om det ikke blir hentet.

Gjesteparkering
Skal du ha besøk i sommer som trenger parkeringsplass mer enn 3 døgn? Husk å gi beskjed i god tid til styret eller vaktmester slik at parkeringsbevis kan utstedes. Informasjon om bilens registreringsnummer og det aktuelle tidsrommet er nødvendig.

Garasjeplass
Styret informerer om at det i forbindelse med parkeringsplassen i garasjen kun skal oppbevares dekk og takstativ/skiboks eller liknende. Se hjemmesiden for ytterligere informasjon.
På årets garasjespyling ble det observert at enkelte også bruker parkeringsplassen som oppbevaring av andre gjenstander, dette er ikke ønskelig mtp brannsikkerheten. Det ble observert at flere oppbevarer dekk på paller, det er ønskelig at disse skiftes ut med dekkstativ. Dekkstativ kan eksempelvis kjøpes på Biltema eller Jula.

Styret ønsker alle beboere en riktig god sommer