Informasjon november 2018

Vannrenner
Beboere i blokkene må rengjøre renna på terrassen for blader og annet smuss, også inni boden rundt nedløpet, dette for å forebygge at nedløpene blir tett og overvann renner ned til naboen.

Låskasser i inngangsdørene
Beboere som har problemer med låskassene til inngangsdørene sine kan
gi beskjed til vaktmester, vaktmester kan være behjelpelig med å bytte
disse.

Renovasjonsstasjon GV 125
Styret/vaktmester har observert over lengre tid at beholderne for papp/papir ved GV 125 blir full lenge før tømming. Styret har vært i kontakt med kommunen og kommet frem til at den beste løsningen er å øke antall containere for papp/papir, det vil si at en container som i dag er til plast vil bli endret til papp/papir etter tømming 22. november.

Økonomi renovasjonsstasjoner
På årsmøtet 2017 ble det besluttet å gå for en løsning med 2 renovasjonsstasjoner, med en estimert kostnad på 2,8 millioner. På årsmøtet 2018 ble det kommunisert at det ble noen endringer som førte at prosjektet ble noe dyrere enn estimert i 2017.
Total kostnad for renovasjonsprosjektet ble 3.013.021 kroner, dette grunnet flytting av punktet ved GV 125 med opparbeidelse av støttemur og noe ekstra asfaltering ved begge renovasjonsstasjoner.

Snømåking/strøing
Styret minner om at det ikke vil bli måkt/strødd utenfor oppgangene og utenfor
hver enkelt dør, dette må beboere selv ordne.

Brøytevakt
Ta kontakt med styret/vaktmester om du har lyst og mulighet til å være brøytevakt gjennom vinteren.

Brannvern
Styret oppfordrer beboer til å kontrollere røykvarslere og slukkeutstyr regelmessig.

Brannverntips:

Aldri gå fra stearinlys som brenner
Ikke røyke på sengen
Ikke bruk vaske- og oppvaskmaskin når man ikke er hjemme, eller sover
Ikke lade appareter når man sover, og ta ut støpsler på apparater som ikke er i bruk.

Husk å bytte batteri i røykvarsleren innen 1. desember, Røykvarslerens dag

Julegrantenning
Styret ønsker alle beboere velkommen til en liten markering i forbindelse med tenning av julegranen ved hjorten lørdag 1. desember kl 17:00, det vil bli enkel servering med gløgg og pepperkaker. Velkommen!