Informasjon oktober 2018

Takluker
Taklukene i oppgangene i blokkene skal kun brukes av kyndig brannpersonell ved brann, IKKE til lufting.

Vannrenner
Beboere i blokkene må rengjøre renna på terrassen for blader og annet smuss, også inni boden rundt nedløpet, dette for å forebygge at nedløpene blir tett og overvann renner ned til naboen.

Sommervann
Beboere i Gullberget 50 og 64 og Gullhaugveien 69-117 som har stoppekran i egen leilighet må stenge sommervannet og åpne kran og drenering ute. Kontakt vaktmester ved spørsmål eller om du trenger hjelp.

Blomsterbed på terrasse
Beplantning i blomstertrauene skal holdes nede, det skal ikke vokse trær/busker opp til naboen eller opp til taket.

Låskasser i inngangsdørene
Beboere som har problemer med låskassene til inngangsdørene sine kan
gi beskjed til vaktmester, vaktmester kan være behjelpelig med å bytte
disse.