Informasjon august/september

Veranda
Styret oppfordrer beboere til å holde det ryddig på verandaene.

Renovasjonsstasjoner
Styret oppfordrer beboere til å være mer bevisst ved sortering av avfall. Styret har observert at det har blitt bedre, men det er alltid mulig med forbedringer.

Viktig at pappen blir delt i mindre biter, slik at den ikke «bretter» seg ut når den kommer gjennom åpningen.

Matavfallsposer skal brukes til matavfall, og nye poser kan hentes på vaktmesterens kontor ved å kontakte vaktmester eller styreleder.

Låskasser i inngangsdørene
Beboere som har problemer med låskassene til inngangsdørene sine kan
gi beskjed til vaktmester, vaktmester kan være behjelpelig med å bytte
disse.

Garasjeanleggene
Styret oppfordrer beboere til å holde det ryddig i garasjeanleggene. I forbindelse med parkeringsplass kan kun et begrenset antall gjenstander med tilknytning til kjøretøy oppbevares, slik som ett sett dekk og takstativ/skiboks eller liknende.
Oppbevaring av drivstoffkanner, oljeflasker og annet brannfarlig materiale er strengt forbudt.

Råteskadet panel
Styret ønsker tilbakemelding innen 14. september om beboere vet om eller har mistanke om råteskadet panel i bygningsmassen. Send inn bilde med informasjon om aktuell adresse og leilighet slik at dette kan undersøkes nærmere. Råteskadet/annen ødelagt panel skal skiftes ut nå med tanke på maling av bygningsmassen som vil bli gjennomført i årene som kommer.