Informasjon juni 2018

Fellesområde

Styret oppfordrer alle beboere til å holde orden på fellesområdene. Rydd bort leker/gjenstander og plukk opp søppel, det gjør jobben enklere for vaktmester ifht plenklipp, samt at det blir hyggeligere for alle beboere når uteområdene er fine.

Renovasjonsstasjoner

Styret oppfordrer beboere til å være mer bevisst ved sortering av avfall. Kun papp i containeren for papp/papir, posen som brukes til å frakte avfallet til renovasjonsstasjonen kastes i container for plast. Matavfallsposer skal brukes til matavfall, og nye poser kan hentes på vaktmesterens kontor ved å kontakte vaktmester eller styreleder.

Styret er i kontakt med entreprenøren som har hatt jobben med de nye renovasjonsstasjonene. På begge steder må entreprenøren komme tilbake og rette opp feil som er tilkommet. Styret oppfordrer beboere til å respektere sperringer som blir satt opp ifbm med arbeidet, det er for alles sikkerhet.

Brannforebygging

Styret minner om at Bærum kommune har innført totalforbud mot all form for åpen ild, inkl grilling, pga særdeles stor skogbrannfare. Det må komme nedbør av betydelig mengde før forbudet kan oppheves. Følg med på nettsidene til Asker og Bærum brannvesen – www.abbv.no – for når totalforbudet oppheves.

Styret oppfordrer derfor beboere til å utvise forsiktighet ved bruk av åpen ild på egen terrasse Styret ønsker at grilling på fellesområdene ikke forekommer, så lenge skogbrannfaren ansees som betydelig.