Informasjon mai 2018

Dugnad
Styret takker alle beboere for vel gjennomført dugnad.

Renovasjonsstasjoner
Styret oppfordrer beboere til å være mer bevisst ved sortering av avfall. Kun papp i containeren for papp/papir, posen som brukes til å frakte avfallet til renovasjonsstasjonen kastes i container for plast. Matavfallsposer skal brukes til matavfall, og nye poser kan hentes på vaktmesterens kontor ved å kontakte vaktmester eller styreleder.