Informasjon april 2018

Ny renovasjonsløsning

Ved avfallsstasjonene er det returpunkt for papp/papir, plast, matavfall,
restavfall og glass/metall.

Papir/papp: skal legges løst i containeren, evt. plastpose som brukes til
frakt til avfallsstasjonen kastes i containeren for plast.

Plast: plastemballasje skal skylles og tørkes.

Matavfall: sorteres i grønn pose fra kommunen, viktig at det kun blir
benyttet grønn biopose!! Nye poser for matavfall kan hentes på vaktmesters
kontor etter avtale med vaktmester eller styret.

Glass/metall: gi beskjed til styret når container for glass/metall begynner å
bli full, da må styret varsle kommunen for å få den tømt.

Farlig avfall og elektrisk avfall: annet avfall som ikke kan sortes ved
avfallsstasjonene leveres til ISI Gjenvinningsstasjon eller til forhandler.

Mer informasjon finnes på sameiets hjemmesider.

Dugnad 2018

Dato for årets dugnad er 7. mai for Gullberget og 8. mai for Gullhaugveien, med
start fra kl 17:00.

Garasjespyling

Beboere som kan være med på garasjespyling gir beskjed til vaktmester så
snart som mulig.

Garasjeanleggene

Garasjen må ryddes før garasjespylingen og skal holdes ryddig gjennom
hele året pga brannsikkerhet.

Gjenstander som oppbevares i garasjen, og som ikke skal være der, vil bli
fjernet uten advarsel før garasjespylingen.

Tillitsvalgte

Oversikt over tillitsvalgte finnes på hjemmesiden. Er du tillitsvalgt har du et
lite ekstra ansvar på dugnaden, evt. finne stedfortreder. Ønsker du ikke
lenger være tillitsvalgt er det fint om du finner en erstatter og gir beskjed
til styret.

Vaktmester

Vaktmester jobber 50%. Vaktmester er tilstede/tilgjengelig i oddetallsuker
mandag til torsdag kl 07:00-21:00. Vaktmester er tilgjengelig på
telefon/mail, se hjemmesiden for kontaktinformasjon. Styret ved styreleder
kontaktes når vaktmester ikke er tilstede.

Låsekasser i inngangsdørene

Beboere som har problemer med låsekassene til inngangsdørene sine kan
gi beskjed til vaktmester, vaktmester kan være behjelpelig med å bytte
disse.

Ladepunk el-bil

Det har den siste tiden blitt installert flere ladepunkter for el-bil. Ønsker du
ladepunkt for el-bil, ta kontakt styret. Ladepunktet blir installert på hver
enkelts beboer parkeringsplass.