Informasjon desember 2017

Hentedager papp/papir og plast

Se hentekalenderen i appen «Min renovasjon» for dato for
henting av papp/papir og plast. Ved innføring av ny
renovasjonsløsning vil det være containere for papp/papir og plast.

Avfall

Julegavepapir skal sorteres som restavfall.

Fett fra matlaging skal IKKE i avløpet. Putt fett fra matlagingen i en tom
melkekartong og kast i restavfallet.

Røykvarslere

Styret oppfordrer alle beboere til å skifte batteri i røykvarslerne, og kontrollere
at de virker. Dette er spesielt viktig da vi går inn i en tid hvor det tennes mye
levende lys.

El-bil

Styret skal avholde et informasjonsmøte ang ladeplass for el-bil 9. januar kl 19
i Gullhaug Flerbrukshus.

Styret minner om at det er forbudt å lade el-bil/hybrid gjennom vanlig
stikkontakt i garasjeanleggene pga brannfaren.

Juletrær

Juletrær legges utenfor blokkene, ved inngangsdørene, og utenfor boligene i
småhusene innen utgangen av uke 2. Vaktmester samler inn og kaster
juletrærne.

Snømåking/strøing

Styret minner om at det ikke vil bli måkt/strødd utenfor oppgangene og utenfor
hver enkelt dør, dette må beboere selv ordne.