Informasjon november 2017

Hentedager papp/papir og plast

Se hentekalenderen på appen «Min renovasjon», eller Bærum kommune sine hjemmesider. Ved innføring av ny renovasjonsløsning vil det være containere for papp/papir og plast.

Brannvern

Styret oppfordrer beboer til å kontrollere røykvarslere og slukkeutstyr regelmessig.

Brannverntips:

Aldri gå fra stearinlys som brenner
Ikke røyke på sengen
Ikke bruk vaske- og oppvaskmaskin når man ikke er hjemme, eller sover
Ikke lade appareter når man sover, og ta ut støpsler på apparater som ikke er i bruk.

Husk å bytte batteri i røykvarsleren innen 1. desember, Røykvarslerens dag

Renovasjon

Styret har hatt tett kontakt med kommunen ang. renovasjon. Styret har bestemt leverandør for ny renovasjonsløsning, og ny løsning vil komme på plass før nyttår. Bærum kommune og/eller styret kommer tilbake med mer informasjon når det nærmer seg å ta i bruk det nye renovasjonssystemet.

Julegrantenning

Styret ønsker alle beboer velkommen til en liten markering i forbindelse med tenning av julelysene på grantreet mellom GV 61 og GV 121 søndag 3. desember kl 16:00, det vil bli servering av gløgg og pepperkaker. Velkommen!

Nye strømmålere

Hafslund Nett skal skifte ut alle strømmålere i sameiet til automatiske strømmålere, dette er på oppdrag fra Norges Vassdrags og Energidirektorat. Utskiftningen utføres av El Tel i tidsperioden 30. oktober til 23. desember. Strømmen er forventet å bli borte 10 min per måler og det er beregnet 20 minutters monteringstid per strømmåler.
For mer informasjon, se: https://www.hafslundnett.no/kunde/ny_maaler/14390

Ventilator

Ventilatoren på kjøkkenet skal alltid være på, og den må rengjøres med jevne mellomrom.

Ladepunkt el-bil

Styret har i lengre tid arbeidet for å få installert ladepunkter for el-bil. Styret har hatt flere el-installatører på befaring og innhentet tilbud fra disse. Styret ønsker å lage en langsiktig plan for installering av ladepunkter i garasjeanleggene.

Diverse

Gjenstander som ble flyttet fra oppgangen og ut i garasjen ifbm boning av gulvet i oppgangene tidligere i høst, og som fremdeles står i garasjeanlegget, vil bli kastet.

Beboere som ikke mottar informasjonsskrivet og annen informasjon på mail, bes sende mail til styret@gullhaugboligsameie.no og nordeng-lyberg@braekhus.no, merk mailen med «Gullhaug Boligsameie»

Styret