Informasjon september

Hentedager papp/papir og plast

Se hentekalenderen på appen «Min renovasjon», eller Bærum kommune sine
hjemmesider.

Låsekasser i inngangsdørene

Beboere som har problemer med låsekassene til inngangsdørene sine kan gi
beskjed til vaktmester, vaktmester kan være behjelpelig med å bytte disse.

Renovasjon

Styret har hatt tett kontakt med kommunen ang. renovasjon. Kommunen har
vært på befaring før sommeren og styret har oversendt bilder og
dokumentasjon. Styret må avvente svar fra kommunen før anbud fra aktuelle
aktører kan innhentes. Mer informasjon vil bli gitt når saken er mer avklart med
kommunen.

Ventilator

Ventilatoren på kjøkkenet skal alltid være på, og den må rengjøres med jevne
mellomrom.

Parkering

Styret minner om parkeringsbestemmelsene. Det er ikke tillatt for beboere å
benytte gjesteparkeringsplassene. Gjester kan stå inntil 3 døgn, utover dette
kan beboer søke om p-tillatelse for besøkende (maks 14 døgn), evt. korttidsleie
i felles garasjeanlegg utover dette.
Ytterligere informasjon om parkeringsbestemmelsene finnes på hjemmesiden
under «Parkering».

Styret oppfordrer beboere til å parkere mest mulig parallelt med de hvite
stripene i garasjeanlegget, etter innspill fra flere beboere.

El-bil

Styret har begynt å jobbe med ordning om ladepunkter for el-bil i
garasjeanleggene. Arbeidet vil ta noe tid for å kunne finne den beste løsningen
for vårt sameie og innhente tilbud fra aktuelle aktører.
Styret presiserer at det ikke er lov å lade el-biler i vanlig stikkontakt i garasjen
pga brannsikkerheten.

Uteboder

Styret minner om at det ikke er lagringsplass mellom utebodene, så
gjenstander som er lagret der vil bli fjernet. Beboere bes om at det holdes
orden på sameiets område.

Diverse

Beboere som trenger portåpner, ventilator, nøkler o.l. kan kontakte vaktmester
på vaktmester@gullhaugboligsameie.no, se ellers under «Viktig informasjon» på
hjemmesiden.