Hentedager papir/papp og plast – OBS ny dato!!

Følg med på applikasjonen “Min Renovasjon” når det gjelder henting av papir/papp og plast.

Neste henting: 21. august