Informasjon juni/juli 2017

Hentedager papp/papir og plast

Følg med på appen Min Renovasjon for henting av papp/papir og plast. De
første dagene for henting er; 3. og 31. juli.

Terrasser

Styret oppfordrer alle beboere til å holde det ryddig på terrassene.

Oppganger

Oppgangene skal ikke brukes til oppbevaring, annet enn til barnevogner som
er i bruk. I GV 65 hvor sykler i oppgangen har vært et problem er det nå
montert sykkelstativ ved inngangspariet, beboere bes flytte sykler og annet ut.

Røyking

Styret oppfordrer røykere til å ikke kaste sneiper på bakken, det ser ikke
særlig pent ut. Styret oppfordrer alle til å holde området vårt pent til glede for
alle.