Informasjon mai 2017

Hentedager papp/papir og plast

Hentedager for papp/papir og plast er 8. mai og 6. juni. Følg ellers med på kommunens hjemmesider for oppdatert informasjon. Tips: Last ned appen, Min Renovasjon.

Dugnad

Dato for årets dugnad er 8. mai for Gullhaugveien og 9. mai for Gullberget, med start fra kl 17:00. Se eget informasjonsskriv Informasjon ang årets dugnad.

Elbil og ladbar hybrid

Styret ber beboere som vurderer kjøp av elbil og ladbar hybrid om sende inn søknad til Styret på opprettelse av ladepunkt, og vente på godkjenning fra Styret. Det er STRENGT FORBUDT med skjøteledning!

Styret ønsker å presisere at beboere per dags dato må bekoste alle kostnader ifht ladepunkt selv, og at dette må utføres av godkjent elektriker, etter skriftlig godkjenning av Styret. Strømkapasiteten er begrenset og i enkelte garasjer er det ikke kapasitet til å installere ladepunkt. Styret ønsker å utarbeide felles retningslinjer for installering/lading av elbil og ladbar hybrid i felles garasjeanlegg, men disse er ennå ikke på plass.