Informasjon april 2017

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 22. april og 13. mai (hentet fra hentekalenderen til Bærum kommune).

Dugnad

Årets dugnad blir 8. mai for Gullhaugveien og 9. mai for Gullberget. Vaktmester Ole trenger hjelp med spyling av garasjene ifbm dugnaden, beboere som ønsker å hjelpe til med garasjespyling bes gi beskjed til vaktmester (mail til vaktmester@gullhaugboligsameie.no)

Vårrengjøring

Styret ber beboere ikke spyle terrassene, vask heller lett over. Ved spyling inn mot veggen vil vann renne nedover langs veggen, det er konstruert slik under bygging.

Varmtvann

Beboere har informert Styret om at det periodevis ikke kommer varmtvann. Styret ønsker å kartlegge omfanget av dette ytterligere og ber derfor beboer gi beskjed til Styret når det mangler varmtvann. Styret ønsker også informasjon om dato/dag og klokkeslett.

Elbil/hybrid

Styret ønsker ikke at beboere skal lage eget ladepunkt for elbil/hybrid pga hensynet til brannsikkerheten. Styret skal utrede muligheten for ladepunkter for elbil/hybrid i sameiet, men dette vil trolig ikke skje før i 2018.