Informasjon mars 2017

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 3. og 24. mars.

Årsmøtet 2017

Årsmøtet blir avholdt mandag 13. mars kl 18:45 i Gullhaug Flerbrukshus.

Låsekasser i inngangsdørene

Beboere som har problemer med låsekassene til inngangsdørene sine kan gi beskjed til vaktmester, vaktmester kan være behjelpelig med å bytte disse.