Informasjon september

Vannrenner

Styret oppfordrer beboere til å rengjøre vannrennene fri for løv og annet som har samlet seg der ila sommeren. Nå som høsten nærmer seg trenger vannet fri ferdsel frem til nedløpene.

Renovasjon

Styret oppfordrer beboere til å bli flinkere til å sortere avfallet riktig, spesielt matavfallet. Sameiet får en ekstra kostnad fra kommunen om vi ikke sorterer riktig.

Matavfall skal KUN kastes i grønne matavfallsposer. Nye poser ligger i sportsbodene ved oppgangene og i umerkede hvite postkasser i postkassestativene ved småhusene. Gi beskjed til styret/vaktmester når det er tomt.

Vifter

Ved bytte av kjøkkenvifte eller oppussing av kjøkken ta kontakt med styret/vaktmester. På grunn av ventilasjonssystemet vårt er det ikke mulig å bytte til hvilken som helst annen kjøkkenvifte.

Vedlikehold

I løpet av sommeren er det byttet en del råteskadet panel på deler av bygningsmassen, samt gjennomført mye malingsarbeid. Styret håper med lite nedbør i tiden fremover for å kunne ferdigstille arbeidet som er påbegynt.

Byggearbeid

Kommunen har begynt bygging av 12 nye omsorgsboliger på Gullhaug. Der hvor de har begynt bygging nå skal det komme gangvei, som skal knyttes sammen med eksisterende fortau og gangvei, samt p-plass.

Hovedbygningen med omsorgsbolig og tilhørende uteareal blir bygget mellom gangveiene, der hvor det i dag er kratt/småskog.

Styret