Informasjon mai 2021

Hjemmesiden
Hjemmesiden er oppdatert etter årsmøtet med reviderte vedtekter og årsmøteprotokollen, samt oversikt over styremedlemmer og varamedlemmer. Årsmøtet ble avholdt digitalt, og ble avsluttet 15.04.21.

Dugnad
Dugnaden har ikke blitt gjennomført på tradisjonelt vis i år heller grunnet pandemien. Styret har sett at mange beboere har gjort en innsats under dugnadsuken for å få fellesområdene våre ryddige og fine.

Søppel
Styret oppfordrer beboere til å kaste søppel på egnet sted, slik at vi holder fellesområdene fine.

Gjesteparkering
Skal du ha besøk i sommer som trenger parkeringsplass mer enn 3 døgn? Husk å gi beskjed i god tid til styret slik at parkeringsbevis kan utstedes. Informasjon om bilens registreringsnummer og det aktuelle tidsrommet er nødvendig.