Informasjon september

Vaktmester

Vaktmester Ole er nå fysisk tilbake på jobb i sameiet

Garasjeportene

Garasjeportene står åpne i «rushtiden», for å skåne portene for slitasje. Om morgenen gjelder det fra klokken 06:30 til 08:45 og om ettermiddagen står portene oppe fra kl 15:00 til 17:00.

Vannrenner

Beboere bes rense vannrenner og avløp for bladverk og bøss for å sikre fri ferdsel for vannet. Noen har også nedløp i boden, sjekk at disse også har fri passasje. Beboere som ønsker løvfanger foran vannrennen inn mot boden kan ta kontakt med vaktmester.

Lamper

Beboere som oppdager defekte lamper i oppganger og garasjeanlegg bes gi beskjed til vaktmester.

Dugnad

I midten av oktober vil det bli gjennomført en dugnad med fokus på beskjæring av busker og hekker. I forkant av denne dugnaden er det ønskelig at beboere selv tar initiativ til å beskjære busker/hekker som er i tilknytning til egen uteplass eller i blomstertrau.

Styret vil bestille en container og kvistkvern i anledning denne dugnaden. Eventuell mer informasjon om hvordan dugnaden gjennomføres vil bli gitt beskjed om.