Informasjon august/september

Ventilasjon
Styret minner om at ventilasjonsviften alltid skal være påskrudd. Viftens motor skal rengjøres x 1 per år, mens fettfilteret bør rengjøres x 1 per måned.

Renovasjonsstasjoner
Styret oppfordrer alle til å holde orden rundt/ved renovasjonsstasjonene. Avfall som restavfall, matavfall, plast og papp/papir kan sortes i containerne, alt annet avfall eller avfall som ikke får plass ned i containerne må beboere selv ta ansvar for å kaste på korrekt måte.

Husordenregler
Husordensreglene er oppdatert ifht ny renovasjonsløsning. Husordenreglene finnes i sin helhet på hjemmesiden.

Vaktmestervikar
Styret har som mål å utlyse en stilling som vaktmestervikar innen nyttår. Er det noen beboere som kunne tenke seg å bidra med diverse oppgaver som trengs å bli gjennomført i sameiet, eller være brøytevakt i vinter? Ta kontakt med styret 🙂

Brannvern
Det er ifølge brannvernloven ikke tillatt å ha pyntegjenstander o.l. i oppgangene, disse gjenstandene må fjernes. Trappeoppgangen er en rømningsvei og skal være fri for gjenstander.

Garasjerydding
Det oppbevares mye i garasjeanleggene som ikke skal oppbevares der. Garasjen er ikke en lagringsplass, foruten skiboks/takstativ og et sett med dekk. Det vil i løpet av kort tid foretas en garasjerydding av vaktmester, gjenstander som ikke skal oppbevares i garasjene vil bli kastet uten forvarsel.

Balkongbed
Busker, planter og trær i balkongbedene må vedlikeholdes og beskjæres slik at de ikke henger over kanten ned til naboen eller vokser opp til naboen/taket.

Løvfanger/vannrenner
Beboere må utover høsten følge med på bladavfall foran løvfanger og i vannrenner. Vannrennene skal holdes frie slik at vannet kan renne fritt ned i takrennene.

Råteskadet panel og malerarbeid
Det har gjennom våren og sommeren blitt byttet ut en del råteskadet panel, underveis i dette arbeidet har det kommet frem mer skadet panel enn først antatt. Styret ønsker å få tilbakemelding på råteskadet panel slik at det er klart for fremtidig malingsarbeid. Malingsarbeidet har så vidt begynt, og store deler av Gullberget 4-26 er ferdig malt.