Informasjon januar 2017

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 20. januar og 10. februar.

Årsmøtet 2017

Årsmøtet blir avholdt mandag 13. mars kl 18:45 i Gullhaug Flerbrukshus, egen innkallelse og saksliste kommer senere.

På årsmøtet skal det skal velges; 2 styremedlemmer og 4 varamedlemmer til Styret og 3 personer til valgkomiteen.

Valgkomiteen ønsker at seksjonseiere som er interessert i styreverv tar kontakt via mail (m-woh@online.no) innen 15.02.17.

Juletrær

Fredag 13. januar vil det komme en container for juletrær, containeren blir satt i nærheten av hjorten. Beboere er selv ansvarlig for å kaste juletreet sitt der.